Theo IMF, nền kinh tế Salvador đã tăng trưởng 2,8% trong năm 2022 và kể từ tháng 3 năm ngoái cũng ghi nhận tỷ lệ tội phạm giảm chưa từng có, trong khi kiều hối và nguồn thu từ du lịch tăng cao, góp phần tạo nên động lực mạnh mẽ cho hoạt động và đầu tư. Lạm pháp trung bình năm của El Salvador năm 2022 là 7,2%.