13:20 ngày 20/10/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Những dấu ấn qua các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

08:34 19/09/2020

(THPL) - Tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tiến hàng tất cả 18 kỳ Đại hội Đảng bộ với những mốc son sáng chói. Trải qua từng kỳ Đại hội đều thể hiện đúng bản lĩnh chính trị của Đảng, sự trưởng thành vượt bậc qua mỗi kỳ Đại hội để sớm đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành một tỉnh phát triển toàn diện về mọi mặt và sớm trở thành một tỉnh kiểu mẫu như bác Hồ mong muốn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ I

Ngày 29/7/1930, Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được tổ chức tại Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân . Từ đó đến nay, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành 18 kỳ đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ I được tổ chức vào tháng 2/1948, tại làng Thuần Hậu, xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân. Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu”. Đại hội đã ra Nghị quyết “Xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu, thành hậu phương vững mạnh của cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, cung cấp sức người, sức của cho chiến trường, tổ chức chiến đấu tại chỗ thắng lợi, bảo vệ vững chắc hậu phương trong mọi tình huống”.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 25/9/2015.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và bầu đồng chí Hồ Viết Thắng, cán bộ Khu ủy IV tăng cường làm Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Đặng Thai Mai làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính. Đồng chí Bùi Đạt, đồng chí Lê Chủ làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ II

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ II được tổ chức vào tháng 4/1949, tại làng Tạo Vực, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc. Đại hội đã thảo luận Nghị quyết Trung ương 6 và kiểm điểm hoạt động của Đảng bộ, đánh giá kết quả xây dựng “Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu” trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa… Nhiệm vụ cách mạng được Đại hội đề ra là: Xây dựng Thanh Hóa thành căn cứ, hậu phương vững chắc của cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội đã đề ra 5 giải pháp cụ thể về chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự và xây dựng Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và bầu đồng chí Nguyễn Văn Thân, cán bộ Khu ủy IV tăng cường làm Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 12/1949, đồng chí Đặng Thí làm Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Ngô Đức làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Tôn Quang Phiệt làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ III

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ III được tổ chức từ ngày 20/6 đến ngày 5/7/1950, tại làng Sơn Trung, xã Hợp Thành, huyện Nông Cống (nay thuộc huyện Triệu Sơn). Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới là: Tiếp tục xây dựng, bảo vệ căn cứ, hậu phương, chuẩn bị tiềm lực to lớn đáp ứng yêu cầu kháng chiến. Đại hội quyết định phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” nhằm xây dựng hậu phương Thanh Hóa vững mạnh theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Thanh Hóa vào tháng 2/1947.

Đại hội Đảng bộ cơ sở (huyện Quan Sơn) tỉnh Thanh Hóa vừa diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và bầu đồng chí Trần Hữu Duyệt, cán bộ Khu ủy IV tăng cường làm Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính. Đồng chí Ngô Đức làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV được tổ chức từ ngày 01/5 đến ngày 5/5/1952. Đại hội đánh giá việc tổ chức, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của tỉnh từ sau Đại hội lần thứ ba và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới là phát triển sản xuất, cải thiện dân sinh, thực hiện dân chủ, tiến tới giảm tô triệt để và cải cách ruộng đất; tích cực phục vụ tiền tuyến, bảo vệ hậu phương vững chắc trong mọi tình huống; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân…; xây dựng căn cứ địa ở khu vực miền núi vững chắc…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và bầu đồng chí Trần Hữu Duyệt tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy (sau đó, đồng chí Võ Nguyên Lượng làm Bí thư Tỉnh ủy). Đồng chí Ngô Thuyền làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ V

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ V được tổ chức từ ngày 25/2 đến ngày 5/3/1961. Đại hội đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 3 năm (1958 - 1960) của tỉnh và đề ra chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) của Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội Đảng bộ TP. Thanh Hóa cũng vừa diễn ra tốt đẹp để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra vào cuối tháng 10/2020.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 31 ủy viên chính thức và 8 ủy viên dự khuyết. Bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy gồm 11 đồng chí do đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh làm Bí thư Tỉnh ủy. Sau đó, Trung ương điều động đồng chí Trọng Vĩnh đi chuyên gia Lào, đồng chí Ngô Thuyền lên làm Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Ngô Đức làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Thế Sơn làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI diễn ra từ ngày 7/7 đến ngày 17/7/1963. Đại hội đã tập trung đánh giá những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, kiểm điểm sâu sắc những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và quyết định những nhiệm vụ cụ thể của giai đoạn 1963 – 1965. Đại hội đã thông qua lời kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh mở phong trào thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 31 ủy viên chính thức, 4 ủy viên dự khuyết, bầu đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh làm Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Ngô Thuyền làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Thế Sơn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII diễn ra từ ngày 21/10 đến 4/11/1969, tại Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đại diện cho 8 vạn đảng viên trong tỉnh. Đại hội lần thứ VII là Đại hội chống Mỹ, cứu nước và xây dựng kinh tế địa phương, là đại hội phấn đấu thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là đại hội thực hiện lời dạy của Người đối với tỉnh: Thanh Hóa phải nhanh chóng đạt 5 tấn thóc bình quân một héc ta trên diện tích rộng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 35 Ủy viên chính thức và 2 Ủy viên dự khuyết. Bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí do đồng chí Võ Nguyên Lượng làm Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Thế Sơn làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Văn Hiều làm Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh. Đồng chí Phạm Len làm Phó Bí thư, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ VIII diễn ra từ ngày 19/5 đến ngày 28/5/1975, tại thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa). Tham dự Đại hội có 399 đại biểu chính thức và 18 đại biểu dự khuyết thay mặt cho gần 9 vạn đảng viên trong toàn tỉnh... Đại hội đã đề ra phương hướng công tác nhằm đẩy mạnh 3 cuộc cách mạng theo hướng đi lên sản xuất lớn XHCN trên địa bàn tỉnh, thông qua 2 phong trào lớn: Phong trào lao động sản xuất - Cần kiệm xây dựng Chủ nghĩa xã hội và phong trào học tập.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 33 đồng chí Ủy viên chính thức và 8 Ủy viên dự khuyết. Bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí do đồng chí Lê Thế Sơn làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Len làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Văn Hiều là Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác chính quyền.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX

Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX được tổ chức làm 2 vòng: Vòng một, được tổ chức từ ngày 11/11 đến ngày 19/11/1976. Tham dự Đại hội có 451 đại biểu thay mặt cho gần 9 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó, có 8 đại biểu do Trung ương giới thiệu về dự và ứng cử. Vòng hai, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX được tổ chức từ ngày 5/5 đến ngày 11/5/1977.

Chỉ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Đại biểu Đại hội lần thứ XVIII tỉnh Thanh Hóa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 39 đồng chí, trong đó, có 4 đồng chí dự khuyết. Hội nghị Ban Chấp hành đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu đồng chí Hoàng Văn Hiều làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thế Sơn làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trịnh Ngọc Bích làm Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác chính quyền.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ X được tổ chức từ ngày 5/10 đến ngày 12/10/1979. Tham dự Đại hội có 498 đại biểu thay mặt cho gần 10 vạn đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 đồng chí, trong đó có 2 Ủy viên dự khuyết; bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Hiều được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thế Sơn làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trịnh Ngọc Bích làm Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác chính quyền.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI

Đại hội Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI được tổ chức làm 2 vòng. Vòng một, diễn ra từ ngày 12/11 đến ngày 18/11/1982. Tham dự Đại hội có 526 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Vòng hai, diễn ra từ ngày 28/03 đến ngày 01/4 năm 1983. Dự Đại hội có 535 đại biểu, đại diện cho hơn 10 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội V của Đảng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 1983 – 1985.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí, trong đó có 4 Ủy viên dự khuyết. Bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí, đồng chí Hà Trọng Hòa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Ngọc Chữ làm Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Hà Văn Ban làm Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác chính quyền.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 29/10/1986. Tham dự Đại hội có 550 đại biểu chính thức. Đại hội đã thảo luận Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành TW Đảng, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 năm 1983 - 1985 và đề ra mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 1986 – 1990.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 69 đồng chí, trong đó có 16 Ủy viên dự khuyết. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hà Trọng Hòa được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Quách Lê Thanh làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hà Văn Ban làm Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác chính quyền; đồng chí Vũ Thế Giao làm Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức Đảng. Sau đồng chí Hà Trọng Hòa, đồng chí Lê Huy Ngọ làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Tu làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIII

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIII được tổ chức làm 2 vòng. Vòng một, diễn ra từ ngày 25/4 đến ngày 27/4/1991. Dự Đại hội có 495 đại biểu. Với chủ đề: “Trí tuệ - Đổi mới - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết”, Đại hội đã thảo luận các Dự thảo Văn kiện của BCH TW trình Đại hội VII của Đảng.

Vòng hai, diễn ra từ ngày 24/9 đến ngày 27/9/1991. Dự đại hội có 495 đại biểu. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm, 1991-1995, với các mục tiêu: Sản lượng lương thực đạt 95 vạn tấn, giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 7- 8%/năm và xuất khẩu đạt 35 triệu USD, tỷ lệ phát triển dân số là 1,9%...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 13 đồng chí, đồng chí Lê Văn Tu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Sang làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Mai Xuân Minh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác chính quyền.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV được tổ chức từ ngày 7/5 đến ngày 10/5/1996. Dự đại hội có 350 đại biểu. Đại hội đã thảo luận Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh; đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (1996 - 2000).

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí, đồng chí Lê Văn Tu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Trọng Quyền làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Mai Xuân Minh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác chính quyền (sau đồng chí Lê Văn Tu, đồng chí Mai Xuân Minh làm Bí thư Tỉnh ủy).

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV diễn ra từ ngày 02/01 đến ngày 05/01/2001, được tổ chức tại Thành phố Thanh Hóa với sự tham dự của 399 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 15 vạn đảng viên trong toàn tỉnh. Với khẩu hiệu “trí tuệ, dân chủ, đoàn kết và đổi mới”, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhất trí thông qua Nghị quyết và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2001 - 2005), tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 51 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Trịnh Trọng Quyền được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Văn Tích được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Minh Đoan được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVI được diễn ra từ 19/12 đến ngày 22/12/2005, tại thành phố Thanh Hóa. Dự Đại hội có 399 đại biểu thay mặt cho hơn 167.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2006 - 2010), phấn đấu đến năm 2010 đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Bắc Trung Bộ và đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 59 đống chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; đồng chí Phạm Văn Tích được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Ngọc Hân được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Lợi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII được diễn ra từ ngày 18/10 đến ngày 20/10/2010 tại Thành phố Thanh Hóa, Đại hội Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa lần thứ mười bảy có 446 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 186 ngàn đảng viên về dự. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2011 - 2015) gồm 5 chương trình trọng tâm là: Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao; Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Thanh Hóa; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và Chương trình phát triển nguồn nhân lực.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 69 đồng chí. Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 đồng chí. Đồng chí Mai Văn Ninh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Hoằng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Văn Chiến được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Sau đó, đồng chí Trịnh Văn Chiến được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Trọng Hưng được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đình Xứng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được diễn ra trong 3,5 ngày, từ ngày 22/9 đến ngày 25/9/2015, tại Trung tâm hội nghị 25B với 450 đại biểu chính thức được triệu tập. Đại hội có chủ đề: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 71 đồng chí. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 18 đồng chí, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Nguyễn Đình Xứng, Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Thị Xuân Thu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVIII.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến có 65 người, giảm 6 người so với nhiệm kỳ trước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 17 người, giảm 1 người. Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 19 sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 26 đến 29/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị 25B (Thành phố Thanh Hóa). Dự kiến sẽ có khoảng 700 đại biểu, khách mời tham dự phiên khai mạc vào sáng 27/10, trong đó có 450 đại biểu chính thức.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu