21:06 ngày 30/10/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là ai?

13:58 18/09/2020

(THPL) - Ngày 17/9 vừa qua, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư làm Giám đốc Sở này. Ông Lê Ming Nghĩa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở khi vừa tròn 40 tuổi.

Theo đó tại QĐ bổ nhiệm nêu: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 390-QĐ/TU ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Căn cứ Quyết định số 391-QĐ/TU ngày 27/ 9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Căn cứ Thông báo số 1750-TB/TU ngày 15/9/ 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 657/TTr-SNV ngày 16 9/ 2020.

Ông Lê Minh Nghĩa vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa là lãnh đạo trẻ ở tuổi 40.

Bổ nhiệm ông Lê Minh Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa. Với thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Được biết, ông Lê Minh Nghĩa (SN 1980), quê quán xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội), Cao cấp Lý luận Chính trị. Năm nay ông Nghĩa vừa tròn 40 tuổi là một trong số những lãnh đạo trẻ có năng lực. 

Sở Kế hoạch đầu tỉnh Thanh Hóa.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở, ông Nghĩa từng kinh qua các chức vụ: Phó trưởng phòng Kinh tế Công nghiệp và dịch vụ, Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đến tháng 6/2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở. Từ tháng 6/2020, sau khi Giám đốc Hoàng Văn Hùng nghỉ hưu, ông Lê Minh Nghĩa được UBND tỉnh Thanh Hóa giao phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu