20:47 ngày 31/01/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0916.190.098
DÒNG SỰ KIỆN

Nhóm hộ gia đình giàu nhất Việt Nam có thu nhập bình quân bao nhiêu?

19:14 15/06/2022

(THPL) - Tổng cục Thống kê cho biết nhóm hộ giàu nhất tại Việt Nam có thu nhập bình quân năm 2020 gần 9,2 triệu đồng/người/tháng, cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất) với mức thu nhập đạt hơn 1,14 triệu đồng.

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2020. Theo đó, báo cáo cho thấy thu nhập bình quân 1 người/tháng chung cả nước năm 2020 theo giá hiện hành đạt gần 4,25 triệu đồng, giảm khoảng 1% so với năm 2019. Trong đó, thu nhập bình quân/người/tháng ở khu vực thành thị đạt gần 5,6 triệu đồng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn với thu nhập gần 3,5 triệu đồng.

Ở nhóm hộ giàu nhất gồm 20% dân số giàu nhất có thu nhập bình quân năm 2020 gần 9,2 triệu đồng/người/tháng, cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất (nhóm gồm 20% dân số nghèo nhất) với mức thu nhập đạt hơn 1,14 triệu đồng/người/tháng.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết khu vực vùng Đông Nam Bộ là nơi có thu nhập bình quân đầu người cao nhất trên cả nước với hơn 6 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, nơi có thu nhập bình quân thấp nhất trên cả nước là 2,74 triệu đồng/người/tháng ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Ảnh minh họa

Kết quả báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, chi tiêu theo giá hiện hành năm 2020 bình quân/người/tháng đạt 2,89 triệu đồng, tăng 13% so với 2018. Trong đó, vùng Đông Nam Bộ đứng đầu cả nước với mức chi tiêu bình quân đầu người cao nhất là hơn 3,93 triệu đồng/người/tháng; vùng Trung du và miền núi phía bắc có mức chi thấp nhất, gần 2,1 triệu đồng/người/tháng.

Mức chi tiêu đời sống bình quân đầu người giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất chênh lệch tới 5,7 lần. Cụ thể, chi tiêu của nhóm hộ gia đình giàu nhất là hơn 5,67 triệu đồng/người/tháng, trong khi chi tiêu của nhóm hộ gia đình nghèo nhất chỉ hơn 1 triệu đồng/người/tháng).

Cũng theo báo cáo, khối lượng tiêu dùng lương thực, thực phẩm theo kết quả khảo sát cho thấy xu hướng rõ ràng là các hộ gia đình giảm dần việc tiêu thụ tinh bột như: lượng gạo tiêu thụ bình quân một người một tháng giảm dần qua các năm, từ 9,7 kg/người/tháng năm 2010 xuống còn 8,1 kg/người/tháng năm 2018 và chỉ còn 7,6 kg/người/tháng năm 2020. Những hộ gia đình thuộc nhóm nghèo nhất có lượng gạo tiêu thụ cao hơn so với những hộ gia đình thuộc nhóm giàu nhất (9,1 so với 6,5 kg/người/tháng)...

Mạnh Nghiệp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu