10:08 ngày 27/09/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Nhiệm vụ của các cơ quan đầu mối trong triển khai Hiệp định EVFTA

08:46 07/08/2020

(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc chỉ định các cơ quan đầu mối trong triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do (EVFTA), giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

Về cơ bản, danh sách của Chính phủ chỉ định các cơ quan đầu mối thực hiện Hiệp định EVFTA gồm:  Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Trong đó, Bộ Công thương chủ trì các mục tiêu và định hướng chung gồm: Các nhiệm vụ về Phòng vệ Thương mại; Các rào cản phi thuế quan đối với Thương mại và Đầu tư trong sản xuất năng lượng tái tạo; Chính sách cạnh tranh; Đối xử quốc gia và mở cửa thị trường đối với hàng hóa, các quy định chung và quản lý xuất, nhập khẩu.

(Hình minh họa)

Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ trong EVFTA gồm, đối xử quốc gia và mở cửa thị trường hàng hóa đối với các nội dung về thuế quan, hoạt động Hải quan và thuận lợi hóa thương mại.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển triển nông thôn chủ trì các mục tiêu đối với các nội dung liên quan đến nông sản, các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, danh sách chỉ định các cơ quan tiếp nhận, trao đổi thông tin, đầu mối liên lạc về sở hữu trí tuệ đối với nội dung liên quan tới giống cây trồng.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì những nhiệm vụ liên quan đến hàng rào kỹ thuật đối với thương mại, làm đầu mối trao đổi thông tin về các vấn đề rào cản kỹ thuật thương mại, đầu mối liên lạc về sở hữu trí tuệ đối với những nội dung liên quan tới sở hữu công nghiệp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các nội dung về quyền tác giả và quyền liên quan.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi triển khai Hiệp định EVFTA, trường hợp cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Công Thương có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Ngoài danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định EVFTA và danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối để tiếp nhận, trao đổi thông tin và đầu mối liên lạc. Quyết định của Chính phủ còn chỉ định rõ, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan, các cơ quan điều phối, tổng hợp tình hình thực thi Hiệp định của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan là đầu mối xử lý các vấn đề liên quan đến việc đàm phán, kết nạp thành viên mới, đầu mối về thông tin liên lạc với các nước trong EVFTA về mọi vấn đề của Hiệp định, điều phối việc xây dựng, tổng hợp đề xuất và tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác nước ngoài trong quá trình thực thi Hiệp định. Các Bộ, ngành có liên quan tiến hành triển khai các hoạt động được hỗ trợ kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trước đó, Thủ tướng đã ban hành kế hoạch thực thi hiệp định, tập trung vào 5 nhóm công việc lớn gồm: công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin; xây dựng pháp luật, thể chế; các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; và chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Quốc Cường

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu