06:03 ngày 23/10/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

JICA hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển ngành công nghiệp

11:23 21/12/2019

(THPL) - Đại diện Bộ KH&ĐT và Văn phòng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam vừa ký Biên bản thảo luận dự án “Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa và phát triển ngành công nghiệp”, dự kiến được triển khai từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2023.

Lễ ký kết đã diễn ra vào ngày 19/12

Dự án hướng tới tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước với chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu thông qua việc sử dụng các cơ chế hỗ trợ được quy định trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chính sách đối với công nghiệp phụ trợ.

Trong khuôn khổ của Dự án, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước có tiềm năng để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu sẽ nhận được những hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp để có thể nâng cao năng lực và đáp ứng được tiêu chuẩn của các doanh nghiệp công nghiệp quốc tế. Đồng thời, sẽ nhận được những hỗ trợ gián tiếp thông qua các hoạt đông đào tạo được triển khai cho các đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động cả ở khu vực công và tư nhân.

Dự án sẽ khảo sát, đánh giá hiện trạng việc cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa qua cổng thông tin của các cơ quan, tổ chức hỗ trợ, phục vụ cho việc nâng cấp Cổng Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quốc gia, qua đó hỗ trợ hình thành nền tảng kết nối kinh doanh giữa nhà cung ứng trong nước với các doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu ở Việt Nam.

Thông qua các hoạt động của Dự án, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, qua đó tăng cường kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước với doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp nước ngoài, từng bước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước tham gia vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

MAI LINH

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu