16:44 ngày 15/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

05:31 26/05/2020

(THPL) - Nhằm góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tích tụ vốn để phát triển, tạo đà chuyển đổi thành doanh nghiệp có quy mô lớn hơn. mới đây Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, với nội dung giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ phải nộp của năm 2020.

Cụ thể, theo Tờ trình số 93/TTr-BTC, của Bộ Tài chính đã trình Chính phủ,  chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng với 2 đối tượng, thứ nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu không quá 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 10 người. Thứ 2 là doanh nghiệp nhỏ có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người.

 Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm tới hơn 93% trong tổng số doanh nghiệp Việt Nam 

Theo số liệu thống kê cuối năm 2019, Việt Nam có khoảng 760.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ chiếm tới hơn 63%, doanh nghiệp quy mô nhỏ cũng chiếm hơn 30% còn doanh nghiệp quy mô vừa chỉ có khoảng gần 4%. Với tỉ lệ như vậy có thể thấy rằng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như ổn định xã hội.

Bộ Tài chính cũng đưa ra ước đoán, việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước năm 2020 khoảng 15.840 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, số giảm thu này sẽ được bù đắp từ các loại thuế gián thu và các nguồn thu ngân sách khác. Đồng thời  số tiền thuế được giảm cũng sẽ được doanh nghiệp sử dụng cho tiêu dùng và tiếp tục đầu tư,  từ đó góp phần tăng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp vào giai đoạn tiếp theo, do doanh nghiệp đã có tích lũy và đủ năng lực tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước mở rộng thành doanh nghiệp có quy mô lớn hơn.   

Bộ Tài chính đề nghị Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được áp dụng ngay trong năm 2020. Đảm bảo đúng pháp luật kinh doanh, pháp luật doanh nghiệp hiện hành, phù hợp với thực tế và khả năng ngân sách nhà nước cũng như thông lệ quốc tế.

Cùng với đó Bộ Tài chính cũng đặc biệt lưu ý đến tình trạng lợi dụng chính sách này để tránh thuế bằng cách giữ các tiêu chí để được xác định là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ nhằm hưởng ưu đãi về thuế. Để giám sát chặt chẽ tình trạng đó Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương, chú trọng chỉ đạo thực hiện và triển khai hiệu quả các Luật thuế, tăng cường kiểm tra chống thất thu thuế.

Quốc Cường

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu