03:18 ngày 01/12/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Chính thức gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho doanh nghiệp ôtô trong nước

08:08 16/09/2020

(THPL) - Nhẳm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất cho công nghiệp ôtô nội địa đang chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn từ đại dịch COVID-19. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Trên thực tế, theo đánh giá của nhiều chuyên gia ngành công thương, công nghiệp ôtô ở Việt Nam được quan tâm đặc biệt, là ngành sản xuất lớn mang lại vị thế cho nền kinh tế. Hiện tại, giữa biến động tiêu cực của dịch COVID-19, nhiều  doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ôtô nội địa đã phải tạm thời đóng cửa hoặc dừng hoạt động, đồng thời cũng phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt bởi ôtô nhập khẩu giá rẻ tràn vào thị trường. Do đó, rất cần Chính phủ có chính sách, giải pháp hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời và quyết liệt.

(Hình minh họa)

Trên cơ sở đó, Nghị định số 109/2020/NĐ-CP của Chính phủ chính thức gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10/2020 với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nghị định quy định đối với một số trường hợp cụ thể. Theo đó, người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai.

Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh , đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chi tiết trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế…

Bộ Tài chính ước tính, việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hoạt động sản xuất và lắp ráp ôtô trong nước từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2020 sẽ làm số thu ngân sách nhà nước của các tháng đó giảm khoảng 2.200 tỷ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2020 sẽ không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 20/12/2020.

Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2020.

Quốc Cường

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu