12:40 ngày 26/02/2017 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.721.5685

DÒNG SỰ KIỆN
Xây dựng bộ tiêu chí thương hiệu chuẩn Quốc tế - Từ ngành thực phẩm Xây dựng bộ tiêu chí thương hiệu chuẩn Quốc tế - Từ ngành thực phẩm
Ngày 23/02/2017 vừa qua, tại tòa nhà VCCI số 09 - Đào Duy Anh, Hà Nội đã diễn ra Hội thảo: "Công bố kết quả điều tra người tiêu dùng Việt Nam 2016". Trong hội thảo, "Bộ tiêu chí hàng Việt Nam chất lượng cao đạt chuẩn hội nhập" đã được Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao triển khai, bắt đầu với ngành hàng thực phẩm. Đây sẽ là công cụ tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ hội nhập.
1
Sự kiện nổi bật