22:10 ngày 26/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 06/03/2024 09:00:00

(THPL) - Sáng 27/02, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua các tổ chức thành viên Cụm kinh tế năm 2024 tại Cung trí thức TP. Hà Nội.

Bình luận