10:52 ngày 13/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 10/01/2024 09:12:39

THPL - Sáng ngày 9/1,Khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Ăng-Ten và Truyền Sóng giữa Việt Nam và Nhật Bản – VJISAP 2024 đã được khai mạc tại hội trường B1 – Trường ĐH Điện Lực.

Bình luận