14:48 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh - Ngọc Tân 23/12/2023 06:39:31

THPL - Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam đã tổ chức cuộc thi Thiết kế sản phẩm mỹ nghệ, kim hoàn đá quý Việt Nam năm 2023 nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân phát huy những ý tưởng sáng tạo trong thiết kế mẫu sản phẩm

Bình luận