Talkshow: Chương trình "Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2018"

Ban Truyền hình | Thứ hai , 02/07/2018, 20:50 GMT+7 |
(THPL) - Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp với Công ty Xuất nhập Khẩu ô tô Ngọc Minh, trực tiếp là Á hoàng Doanh nhân Việt Nam năm 2017 Thụy Oanh sẽ tổ chức chương trình tôn vinh Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam lần thứ nhất năm 2018.


Xem thêm Video