00:13 ngày 14/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 05/09/2022 09:46:15

(THPL) -  Một trạm trộn bê tông quy mô và hoành tráng, được nắp đặt và xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công ích, nằm tại tuyến đường có vị trí giao thông thuận lợi của huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang, một công trình khủng lại ngang nhiên được xây dựng và đi vào hoạt động khi chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền, sai phạm là vậy, nhưng lại  không được chính quyền địa phương phát hiện vào cuộc kịp thời để ngăn chặn. và khi mọi sự đã rồi thì chính quyền lại  hơp thức hóa cho sai phạm đó.

Bình luận