10:30 ngày 06/12/2019 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Ngân hàng Nhà nước thông tin về hỗ trợ tín dụng cho các HTX

16:37 20/07/2019

(THPL) - Trong giai đoạn từ 2003 - 2018, doanh số cho vay đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX đạt 69.147 tỷ đồng, bình quân mỗi năm doanh số cho vay đạt 4.610 tỷ đồng; số khách hàng còn dư nợ tăng từ 787 khách hàng năm 2003 lên 1.808 khách hàng còn dư nợ thời điểm cuối năm 2018. Trong đó, dư nợ cho vay đối với các HTX, liên hiệp HTX nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, tăng từ 114 tỷ đồng năm 2003 lên 771 tỷ đồng vào cuối năm 2018 (gấp 6,8 lần).

Ảnh minh họa

Theo NHNN, từ năm 2011, Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thấp hơn từ 1 - 2% so với mặt bằng lãi suất chung (điều chỉnh giảm từ mức 15% xuống hiện nay là 6,5%/năm).

Đến nay, mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm và chỉ bằng khoảng 40% nửa cuối năm 2011, thấp hơn mức lãi suất của giai đoạn 2005 – 2006. Đây là yếu tố tích cực để hỗ trợ hoạt động của HTX.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chủ động tham mưu trình Chính phủ ban hành chính sách tín dụng với nhiều ưu đãi về các mức cho vay không có tài sản bảo đảm, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao, chính sách xử lý rủi ro đối với khách hàng gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng.

Theo đó, các HTX, LHHTX trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được các TCTD cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa từ 1 - 3 tỷ đồng; các HTX hoạt động theo mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70 - 80% giá trị của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách nêu trên, nguồn vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã đạt kết quả đáng khích lệ.

MAI LINH

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu