04:15 ngày 25/09/2017 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.721.5685

DÒNG SỰ KIỆN
Bên trong iPhone 8 có gì khác biệt?

Bên trong iPhone 8 có gì khác biệt?

(THPL) - Các chuyên gia phân tích linh kiện iFixit đã cung cấp những cái nhìn đầu tiên để đánh giá khả năng sửa chữa, cung cấp thông tin về các linh kiện bên trong máy iPhone 8.

Quảng bá thương hiệu Việt


Tôn vinh thương hiệu toàn cầu