16:16 ngày 20/09/2017 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.721.5685

DÒNG SỰ KIỆN
Hà Nội sẽ số hoá cơ sở dữ liệu trong 3 năm tới

Hà Nội sẽ số hoá cơ sở dữ liệu trong 3 năm tới

(THPL) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT Thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kiểm tra, rà soát các công việc đã làm, dự kiến các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu (CSDL) cần triển khai, lưu trữ đến tháng 12/2018.

Quảng bá thương hiệu Việt


Tôn vinh thương hiệu toàn cầu