08:45 ngày 29/01/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0916.190.098
DÒNG SỰ KIỆN

Không công bố thông tin theo quy định, hai doanh nghiệp bị xử phạt 465 triệu đồng

15:31 27/11/2022

(THPL) - Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt với tổng số tiền 465 triệu đồng với Công ty CP Nông dược H.A.I (MCK: HAI) và Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (MCK: SCS) về hành vi công bố thông tin không đúng quy định.

Đối với Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn, UBCKNN đã ra quyết định xử phạt vì SCS không công bố thông tin nhiều văn bản như Nghị quyết HĐQT ngày 20/01/2021 về thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021; Nghị quyết HĐQT ngày 11/11/2021 thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 để trình ĐHĐCĐ.

Bên cạnh đó, SCS đã không đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong BCTC năm 2021 được kiểm toán và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2022.

Ngoài ra, tại mục VII – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021, SCS cũng không trình bày về danh sách người có liên quan của Công ty và các giao dịch với người có liên quan.

Vi phạm đáng chú ý nhất của SCS là vi phạm liên qua đến giao dịch với cổ đông. Cụ thể, theo BCTC năm 2020 đã được kiểm toán, Công ty cho CTCP Gemadept (cổ đông lớn nắm giữ 31.83% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 31/12/2020 là 70 tỷ đồng; theo Báo cáo tài chính quý 3/2022, Công ty cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải tổng hợp V.N.M (cổ đông nắm giữ 2.847% số cổ phần có quyền biểu quyết) vay tiền với số dư tại ngày 30/9/2022 là 150 tỷ đồng.

Với các vi phạm trên, UBCKNN đã quyết định phạt hành chính SCS tổng số tiền 295 triệu đồng.

 

UBCKNN đã quyết định phạt hành chính SCS tổng số tiền 295 triệu đồng.

Đối với Công ty CP Nông dược H.A.I, Công ty đã không công bố thông tin tên hệ thống của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu sau: BCTC bán niên năm 2022 soát xét; Nghị quyết HĐQT ngày 22/07/2022 về việc thông qua nội dung bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại 358 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM cho Agribank Sài Gòn để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công ty và CTCP Khoa học và Công nghệ AOS tại Agribank Sài Gòn; Nghị quyết HĐQT ngày 09/08/2022 về việc thông qua nội dung bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất tại thửa đất số 174, 175, 1278 và 1279 tại địa chỉ khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, tài sản gắn liền với đất thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00262 ngày 04/11/2005, T00307 ngày 09/10/2006 cho Agribank Phú Nhuận để xử lý, thu hồi khoản nợ xấu của Công ty tại Agribank Phú Nhuận; Nghị quyết HĐQT ngày 05/01/2022 về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan.

Ngoài ra, HAI cũng công bố thông tin không đầy đủ một số nội dung như Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Với các hành vi vi phạm trên, HAI bị UBCKNN phạt hành chính với tổng số tiền 170 triệu đồng.

Tuệ Linh (t/h)

TAG: THPL
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu