11:32 ngày 13/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lienvietpostbank: Lợi nhuận trước thuế quý 1/2023 đạt 1.566 tỷ đồng, tăng trưởng huy động vốn đạt gần 9%

15:49 21/04/2023

(THPL) - Nhằm tận dụng lợi thế mạng lưới rộng lớn, Lienvietpostbank tiếp tục đẩy mạnh sang phân khúc bán lẻ, phục vụ đối tượng khách hàng cá nhân và hộ gia đình.

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh quý I/2023 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank - mã chứng khoán: LPB) vẫn đạt được một số điểm sáng tích cực nhờ thực hiện tối ưu hiệu quả sử dụng vốn do điều chỉnh nguồn vốn linh hoạt, phù hợp với tăng trưởng tín dụng và luôn đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động.

Huy động vốn tính đến cuối quý I đạt hơn 272.500 tỷ đồng, tăng trưởng 8,63% so với cuối năm 2022 và dư nợ cho vay tăng 2,72% lên hơn 242.100 tỷ đồng.

Với việc tăng trưởng tín dụng của toàn ngành ở mức thấp, ngân hàng tập trung đẩy mạnh thu từ dịch vụ và cung ứng đa dang các hoạt động dịch vụ: Ngân hàng số, thẻ, thanh toán quốc tế… phù hợp với nhu cầu của các phân khúc khách hàng. Thu thuần từ hoạt động dịch vụ trong quý đạt hơn 226 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Kiên định với chiến lược bán lẻ, Lienvietpostbank ghi nhận tín dụng bán lẻ và huy động vốn bán lẻ vẫn tăng trưởng tốt trên cơ sở khai thác mạng lưới rộng lớn để phát triển phân khúc khách hàng nhỏ, lẻ trên địa bàn nông thôn.

Lợi nhuận trước thuế quý I/2023 của Lienvietpostbank đạt 1.566 tỷ đồng

Nhờ kiểm soát tốt chi phí hoạt động và đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, lợi nhuận trước thuế quý I/2023 của Lienvietpostbank đạt 1.566 tỷ đồng, dù giảm nhẹ hơn so với cùng kỳ nhưng kết quả này vẫn là tín hiệu khá tích cực trong bối cảnh thị trường có nhiều thách thức.

Lienvietpostbank dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 23/4

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của ngân hàng đạt lần lượt 337.196  tỷ đồng và hơn 25.298 tỷ đồng, hơn 1.200 điểm giao dịch ngân hàng và bưu cục trên cả nước. Lienvietpostbank dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 23/4. Bên cạnh những nội dung truyền thống như thông qua kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị ngân hàng còn trình ĐHĐCĐ thông qua nhiều nội dung quan trọng như tăng vốn điều lệ, ngân sách cho hoạt động tài trợ, từ thiện, bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 –2028.

Tú Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu