12:37 ngày 26/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Điện lực Thanh Hóa đẩy mạnh công tác chuyển đổi số hóa

22:55 12/03/2023

(THPL) - Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023, trên các lĩnh vực Kỹ thuật - An toàn - Công nghệ thông tin. Hội nghị đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tự động hóa lưới điện trên toàn hệ thống lưới điện ở Thanh Hóa.

Bước sang năm mới, nhìn lại năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, với phương châm hành động “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, PC Thanh Hóa đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, là một trong những lá cờ đầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Theo đó sản lượng điện thương phẩm năm 2022 của Công ty đạt trên 6,78 tỷ kWh, tăng trưởng 3,87% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu đạt trên 11.766 tỷ đồng, tăng trưởng 4,39% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu từ dịch vụ điện lực của công ty đạt 54,6 tỷ đồng, vượt kế hoạch Tổng Công ty giao 5,1% và tăng 63% so với năm 2021, lợi nhuận từ hoạt động này tăng 574% so với năm 2021. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 94,54%, vượt 27,64% so với kế hoạch. Thực hiện cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến tương đương dịch vụ công cấp độ 4, giải quyết trên 41.280 nhu cầu dịch vụ điện của khách hàng, là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa phương…

Toàn cảnh hội nghị.

Kết quả, năm 2022 Công ty đạt thành tích là đơn vị đạt giải nhì trong toàn Tổng Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác; Được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua.

Bước sang năm 2023, dự báo khó khăn, thách thức vẫn còn. Do đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên PC Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xác định rõ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; Chú trọng đến công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, kỹ thuật vận hành, đầu tư xây dựng; Sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng, dịch vụ điện lực; Công tác tài chính; Đẩy mạnh xây dựng VHDN, truyền thông; Tiếp tục tăng cường áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị theo mục tiêu chuyển đổi số mà EVN, EVNNPC đã đề ra,…

Ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Để đảm bảo việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, PC Thanh Hóa tập trung tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý chuyên môn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống. Phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp, các tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tham luận chuyên đề về thực hiện giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tự động hóa lưới điện. Nhiệm vụ chuyển đổi số, khai thác kho dữ liệu và giải pháp nâng cao tỷ lệ kết nối về Trung tâm điều khiển xa lưới điện năm 2023. Công tác quản lý đảm bảo an toàn công nghệ thông tin, giảm sự cố hệ thống viễn thông.

Đưa ra giải pháp để thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lưới điện, đảm bảo cung cấp điện. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, giám sát nội bộ, khắc phục kiểm toán và phòng chống chống tham nhũng lãng phí. Các giải pháp để củng cố công tác kinh doanh bán điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và dự báo phụ tải.

Các cá nhân hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 được khen thưởng tại hội nghị.

Khắc phục các khó khăn, thách thức trong công tác sản xuất kinh doanh và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao của năm.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện, xây dựng kế hoạch và chỉ ra những khó khăn, thuận lợi trong khai thác, phân tích dữ liệu trên các phần mềm để khoanh vùng, cô lập đối tượng kiểm tra nhằm giảm tổn thất điện năng và nâng cao giá bán điện.

Nâng cao hiệu quả trong quản lý, vận hành hệ thống đo đếm điện năng, phương án nâng cao tỷ lệ kết nối đo xa đối với hệ thống công tơ điện tử tại đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nâng cao độ hài lòng khách hàng. Đánh giá và nâng cao hiệu quả công tác văn hóa doanh nghiệp, truyền thông …

Kết luận Hội nghị, ông Hoàng Thanh Sơn, Giám đốc PC Thanh Hóa đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các tập thể, cá nhân đã đạt được. Năm 2023 dự báo tiếp tục là một năm hết sức khó khăn, cùng với đảm bảo thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ đề năm, Giám đốc yêu cầu tập thể Lãnh đạo, CBCNV toàn Công ty bám sát Nghị Quyết số 03-NQ/ĐU bàn về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, nêu cao tính đoàn kết, chung sức, đồng lòng đưa ra những giải pháp mang tính căn cơ, linh hoạt và hiệu quả nhằm tập trung cải thiện chỉ tiêu sự cố và độ tin cậy cung cấp điện, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, bảo đảm an toàn lao động, an toàn hành lang lưới điện, an toàn điện trong dân; Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng; Chủ động trong phối hợp và tranh thủ thời cơ, thuận lợi từ sự ủng hộ của chính quyền địa phương trên các lĩnh vực; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, đặc biệt là công tác số hóa và tự động hóa lưới điện; Quan tâm đến công tác đào tạo, sắp xếp bộ máy tổ chức, lao động phù hợp; Chú trọng đến công tác văn hóa doanh nghiệp, truyền thông mạnh cả ở chiều rộng lẫn chiều sâu, từ nội bộ Công ty đến với khách hàng... quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Duy Phúc

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu