23:49 ngày 23/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đại hội Công đoàn Vietcombank lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

13:51 19/07/2023

(THPL) - Ngày 17/07, tại Trường đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, Khu đô thị Ecopark, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trang trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Vietcombank lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, có đ/c Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; đ/c Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đ/c Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; đ/c Nguyễn Khánh Chi, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Cùng dự có các đ/c lãnh đạo các Ban của: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy Khối DNTW; Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; lãnh đạo: Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội; đại diện Công đoàn các ngân hàng bạn.

Về phía Vietcombank, có đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT; đ/c Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn cùng sự hiện diện của các đ/c là Ủy viên Ban Thường vụ; Ủy viên BCH Đảng ủy Vietcombank; Thành viên HĐQT; Thành viên Ban Điều hành; Trưởng Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng; Giám đốc/Phó Giám đốc Khối; Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm/Đơn vị tại Trụ sở chính; Giám đốc các Chi nhánh/Công ty có tổ chức Công đoàn trực thuộc; các đ/c nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Vietcombank, lãnh đạo Văn phòng Công đoàn qua các thời kỳ, các đ/c là Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Công đoàn khóa V, Bí thư Đoàn thanh niên và 193 đại biểu đại diện ý chí, nguyện vọng của hơn 2 vạn cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống Vietcombank. 

 

 Đ/c Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Vietcombank lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 Đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại Đại hội Công đoàn Vietcombank lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu khai mạc, đ/c Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank cho biết: “Đại hội Công đoàn Vietcombank lần này có nhiệm vụ kiểm điểm sâu sắc, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V Công đoàn Vietcombank; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên; bầu Ban Chấp hành Công đoàn khoá VI là những đ/c thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Vietcombank lần thứ VI. Đại hội cũng sẽ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội Công đoàn Vietcombank lần thứ VI là một diễn đàn lớn, sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội mà hơn 2 vạn ĐVNLĐ trong hệ thống đang hướng về, gửi trọn niềm tin vào các Đại biểu của Đại hội và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đại hội để xây dựng tổ chức công đoàn thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh tổng thể của hệ thống, thúc đẩy người lao động hăng hái lao động sáng tạo, phát huy vai trò làm chủ góp phần xây dựng Vietcombank phát triển, khẳng định vị thế là ngân hàng số 1 tại Việt Nam, từng bước vững chắc hội nhập với khu vực và quốc tế.

 Đ/c Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank phát biểu khai mạc Đại hội Công đoàn Vietcombank lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội Công đoàn Vietcombank lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Đại hội, đ/c Ngô Đức Bình - Phó Trưởng phòng Văn phòng Công đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Vietcombank khóa V đã báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn Vietcombank nhiệm kỳ 2018 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, BCH Công đoàn Vietcombank và BCH các Công đoàn cơ sở trực thuộc luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Vietcombank và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Công đoàn Vietcombank có sự đổi mới, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt. Vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp được phát huy; tinh thần dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ luôn thể hiện rõ nét. Hoạt động tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, người lao động có nhiều đổi mới, tạo được sức lan tỏa trong hệ thống. Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động có chuyển biến tích cực, tổ chức Công đoàn Vietcombank ngày càng được củng cố và phát triển.

Mô hình tổ chức bộ máy đang được hoàn thiện, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn từng bước được nâng cao. Các cấp Công đoàn luôn chủ động, phối hợp với chuyên môn tập trung quan tâm, chăm lo phúc lợi cho đoàn viên và người lao động nhất là giai đoạn dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

Việc tổ chức đối thoại và thương lượng thỏa ước lao động tập thể đi vào thực chất góp phần đảm bảo chế độ, chính sách và tiếp tục nâng cao phúc lợi cho người lao động, thúc đẩy kết quả kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Đại hội cũng đã lắng nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII và Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, được Đảng, Nhà nước ghi nhận trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập. Để có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, tầm nhìn chiến lược, năng lực quản trị của các thế hệ lãnh đạo, sự chung sức, đồng lòng của các tổ chức Đoàn thể và cán bộ, đoàn viên, người lao động qua các thời kỳ.

Với những thành tích nổi bật, các đ/c lãnh đạo của Vietcombank đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì và Huân chương Lao động Hạng Ba; Công đoàn Vietcombank được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng Bằng khen; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua. Trong khuôn khổ Đại hội đã tiến hành trao thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba cho các đ/c lãnh đạo Vietcombank, lãnh đạo Chi nhánh và phòng ban trực thuộc TSC cũng như trao tặng Bằng khen và Cờ thi đua cho Công đoàn Vietcombank. 

 

 Đ/c Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (ngoài cùng bên phải) và đ/c Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW (ngoài cùng bên trái) thực hiện nghi thức khen thưởng cho 5 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
 Đ/c Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao tặng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank (ngoài cùng bên trái) tặng hoa cho đại diện Công đoàn Vietcombank.
 Đ/c Huỳnh Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (ngoài cùng bên phải) tặng Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đ/c Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank (ngoài cùng bên trái) tặng hoa cho đại diện Công đoàn Vietcombank.

Đại hội đã vinh dự lắng nghe phát biểu chỉ đạo của đ/c Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Đ/c Đào Minh Tú đã ghi nhận và đánh giá cao Công đoàn Vietcombank trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội trang trọng, chu đáo, thực hiện theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Đ/c Đào Minh Tú đã biểu dương ghi nhận những kết quả nổi bật Vietcombank đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023: (i) tích cực hưởng ứng và hưởng ứng kịp thời, có trách nhiệm, có chất lượng hoạt động phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức và phát động; (ii) kịp thời tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà Nước, của ngành, các quy định của đơn vị đến ĐVNLĐ trong hệ thống, tham gia quản lý cơ quan giáo dục động viên cán bộ, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tạo nên thành tích chung của Vietcombank, tham gia tích cực vào việc xây dựng văn hóa truyền thống, làm nên thương hiệu Vietcombank; (iii) làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần của ĐVNLĐ, kịp thời thăm hỏi hỗ trợ những đoàn viên, những gia đình gặp khó khăn, động viên người lao động gặp khó khăn nhất là trong giai đoạn chống dịch COVID-19 trong năm 2020 - 2021 vừa qua; (iv) tích cực vận động ĐVNLĐ tham gia ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội thể hiện rõ nét truyền thống tốt đẹp của Vietcombank và ngành ngân hàng tạo sự lan tỏa trong xã hội, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; (v) hoạt động Công đoàn đã thực sự gắn kết với những hoạt động chuyên môn, lấy hoạt động chuyên môn để tạo phong trào thi đua và làm nội dung sinh hoạt cho Công đoàn, điều đó cũng có ý nghĩa sâu rộng trong việc tổ chức các phong trào Công đoàn để đi vào hoạt động thiết thực, hiệu quả. 

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank đã khẳng định ý nghĩa của Đại hội Công đoàn Vietcombank lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 – một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của ĐVNLĐ Vietcombank cũng như vai trò của Công đoàn Vietcombank là đại diện tin cậy của người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Vietcombank, là cầu nối hữu hiệu giữa Ban lãnh đạo với ĐVNLĐ, triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực đẩy mạnh toàn diện các phong trào thi đua gắn với mục tiêu kinh doanh cụ thể, các mục tiêu chuyển đổi số, chú trọng phát động thi đua lao động giỏi, sáng tạo phát huy sáng kiến, cải tiến quy trình nghiệp vụ, số hóa các sản phẩm nghiệp vụ ngân hàng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 

 

 BCH Công đoàn Vietcombank khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt tại Đại hội.
 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Công đoàn Vietcombank lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đóng góp cho chương trình Đại hội, các Công đoàn cơ sở gồm Trụ sở chính, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Gia Lai đã trình bày các tham luận gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa với cách thức sáng tạo về vai trò của Công đoàn cũng như đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn. Đại hội đã bầu ra 21 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành Công đoàn Vietcombank Khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 35 đại biểu chính thức và 06 Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau một ngày làm việc trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn Vietcombank lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội phát động các cấp Công đoàn cùng toàn thể cán bộ, ĐVNLĐ trong toàn hệ thống Vietcombank phát huy tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Vietcombank, Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Vietcombank, của ngành Ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ mới.

Bài: Minh Yến; Ảnh: Đặng Thành

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu