14:01 ngày 10/12/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 097.397.8869

DÒNG SỰ KIỆN

Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án KCN Bình Xuyên II tại Vĩnh Phúc

19:43 18/04/2023

(THPL) - Vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 342/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bình Xuyên II, tỉnh Vĩnh Phúc. Quy mô sử dụng đất của dự án 63 ha với tổng vốn đầu tư là 810 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Báo Chính Phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Bình Xuyên II, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định nêu rõ, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 2) đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Fuchuan. 

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN với quy mô sử dụng đất của dự án 63 ha. Tổng vốn đầu tư là 810 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 166,7 tỷ đồng; vốn huy động là 643,4 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đến ngày 18/7/2057. Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Địa điểm thực hiện dự án thuộc địa bàn thị trấn Bá Hiến và xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án KCN Bình Xuyên II tại Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa

Vneconomy.vn cũng thông tin thêm, về tổ chức thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự án, cùng những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp, theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 33, điểm i khoản 2 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình, theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 69 Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cơ cấu sử dụng đất của dự án và khoảng cách an toàn về môi trường tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

Ngoài ra, không được chuyển phần diện tích quy hoạch phát triển khu công nghiệp Bình Xuyên II còn lại đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sang mục đích sử dụng khác, khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Còn nhà đầu tư có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Đồng thời, đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định; tuân thủ các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt;

Ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật.

Tuệ Linh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu