03:03 ngày 22/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

21:08 14/12/2020

(THPL) - Theo quyết định của Bộ Tài chính về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỉ đồng.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1927/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Theo quyết định này, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.343.330 tỉ đồng. Cụ thể, thu nội địa là 1.133.500 tỉ đồng; thu từ dầu thô là 23.200 tỉ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu là 178.500 tỉ đồng; thu viện trợ là 8.130 tỉ đồng.

Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước 2021 - Ảnh: Báo Phú Yên

Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.687.000 tỉ đồng, bao gồm chi đầu tư phát triển là 477.300 tỉ đồng; chi trả nợ lãi là 110.065 tỉ đồng; chi viện trợ là 1.600 tỉ đồng; chi thường xuyên là 1.036.730 tỉ đồng; chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 25.505 tỉ đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính là 100 tỉ đồng; dự phòng ngân sách nhà nước là 34.500 tỉ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỉ đồng, bằng khoảng 4%GDP, bội chi ngân sách trung ương là 318.870 tỉ đồng; bội chi ngân sách địa phương 24.800 tỉ đồng.

Quyết định cũng nêu rõ dự toán chi ngân sách trung ương của từng bộ, cơ quan trung ương theo từng lĩnh vực chi và những nhiệm vụ chi khác của ngân sách trung ương năm 2021.

Trong các đơn vị trung ương, Bộ Giao thông Vận tải có dự toán chi cao nhất là 60.785 tỉ đồng, sau đó là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 46.371 tỉ đồng, Bộ LĐ-TB-XH 34.791 tỉ đồng...

Để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, gắn với định hướng phát triển trong từng thời kỳ, đảm bảo tính bền vững, an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Đại Vụ Nam (T/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu