03:53 ngày 22/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bộ Tài chính tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

08:24 02/06/2020

(THPL) – Nhằm tăng cường các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, ngày 01/6/2020, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành thêm 2 Thông tư để giảm phí từ 20 - 30% đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo và an toàn lao động.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 49/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính mới ban hành, các cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc đăng ký giao dịch bảo đảm sẽ nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định. Trường hợp yêu cầu cơ quan, đơn vị thực hiện cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển, nộp phí bằng 80% mức thu phí quy định.

Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 

Theo quy định tại Thông tư số 50/2020/TT-BTC (cũng ban hành trong ngày 1/6), khi doanh nghiệp đề nghị cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, sẽ nộp phí bằng 70% mức phí quy định.

Hai thông tư nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Cũng nằm trong mục tiêu tăng cường các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều thông tư giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng, du lịch, ngân hàng, chứng khoán, xuất bản; cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa, đăng ký sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài và sở hữu công nghiệp; giảm 20% phí trong lĩnh vực tài nguyên nước, 30% phí khai thác dữ liệu thủy văn; giảm 10%-20% một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không đến hết năm 2020.

Quốc Cường

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu