22:44 ngày 13/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới mới

15:22 29/05/2023

(THPL) – Mới đây, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu có giải pháp khẩn trương xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo đúng quy định pháp luật, trình Bộ này trước ngày 7/6.

Theo Bộ GTVT, năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản về việc dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách trong việc đảm bảo cung cấp dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và văn bản về giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải gửi Bộ GTVT.

Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT đánh giá tình hình thực hiện, mức độ bù đắp chi phí của các mức giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành. Đồng thời chỉ đạo cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị kinh doanh hoặc đơn vị kinh doanh xây dựng phương án giá trình Bộ GTVT thẩm định, sau đó Bộ GTVT có văn bản đề nghị Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định về giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành trong trường hợp cần thiết.

Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới mới. Ảnh minh hoạ

Ngày 5/4/2023, Bộ GTVT đã giao Vụ Tài chính chủ trì cuộc họp mời Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), Cục Đăng kiểm Việt Nam trao đổi về đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải. Sau cuộc họp, đã thống nhất yêu cầu Cục Đăng kiểm triển khai việc đánh giá tình hình thực hiện, mức độ bù đắp chi phí của các đơn vị đăng kiểm, và xây dựng phương án giá, đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ kiểm định phương tiện xe cơ giới theo quy định pháp luật và hướng dẫn tại cuộc họp với đại diện Cục Quản lý giá.

Tháng 5/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp rà soát dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Tại Kết luận của Phó Thủ tướng ban hành ngày 8/5 đã phân công Bộ Tài chính ban hành giá dịch vụ kiểm định trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí theo cơ chế thị trường (phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn).

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm có ý kiến về giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải để Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn.

Công văn Bộ Giao thông vận tải gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam nêu rõ: "Để đảm bảo cơ sở xuất ra Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định về giá dịch vụ kiểm tra phương tiện vận tải hành trình, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam căn cứ Nghị định số Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều kiện của Luật Giá để khẩn trương đánh giá tình hình thực tế, mức bù đắp chi phí của dịch vụ kiểm tra phương tiện vận chuyển tải hành động tại các đơn vị đăng ký kiểm tra (theo các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp...). Từ đó, xây dựng phương án giá dịch vụ kiểm tra phương tiện tải vận tải, đề xuất lệnh cấm giá dịch vụ kiểm định phương tiện giao thông tải trình Bộ Giao thông vận tải thẩm định theo quy định".

Liên quan đến đề án “Đổi mới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm”, Cục Đăng kiểm cho biết đang tính phương án cổ phần hóa các trung tâm đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm. Theo đó, các đơn vị đăng kiểm của cục sẽ sắp xếp, tổ chức lại thành 7 trung tâm đăng kiểm. Cục Đăng kiểm chỉ bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị, còn các đơn vị hoàn toàn tự chủ, độc lập về tổ chức, tài chính, con người. Sau đó, nếu đơn vị nào đủ điều kiện sẽ tính đến phương án cổ phần hóa làm dịch vụ đăng kiểm…

Phương Linh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu