07:45 ngày 19/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện mới, cao nhất hơn 3.600 đồng/kWh

16:48 22/11/2023

(THPL) - Theo đề xuất của Bộ Công Thương, phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt là từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, cao nhất hơn 3.600 đồng/kWh.

Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, thay thế cho Quyết định 28 năm 2014. Theo đó, đối với biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc theo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và tư vấn nhưng có thay đổi về cơ cấu tỉ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân.

Cụ thể: Bậc 1: cho 100 kWh đầu tiên, giá điện là 1.806,11 đồng/kWh; Bậc 2: cho kWh 101-200, giá điện là 2.167,33 đồng/kWh; Bậc 3: cho kWh 201-400 có giá là 2.729,23 đồng/kWh; Bậc 4: cho kWh 401-700 có giá 3.250,99 đồng/kWh; Bậc 5: cho kWh từ 701 trở lên, giá điện là 3.612,22 đồng/kWh

Bộ Công Thương cho rằng giá điện cho từng bậc được thiết kế lại đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện. Hơn nữa, ưu điểm của phương án này là đơn giản, người dân dễ hiểu do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu giá điện hiện nay xuống còn 5 bậc giá điện.

Việc ghép các bậc lại với nhau để tăng khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ, nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế được một phần việc tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa.

Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện mới, cao nhất hơn 3.600 đồng/kWh. Ảnh minh hoạ

Cũng theo Bộ Công Thương, mức tăng giá giữa các bậc là hợp lý, chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối là 2 lần, phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới nhằm khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện, hiệu quả thông qua việc tăng chênh lệch giá giữa bậc đầu và bậc cuối.

Bộ Công Thương lý giải, tại Nam California, Mỹ, khoảng cách này là 2,2 lần, Hàn Quốc là 3 lần, Lào là 2,88 lần, Thái Lan là 1,65 lần. Các hộ có mức sử dụng điện từ 710 kWh trở xuống (chiếm khoảng 98% số hộ) sẽ có tiền điện phải trả giảm đi. Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh/tháng trở lên (chiếm khoảng 2% số hộ) phải trả tăng thêm.

Cũng liên quan đến giá điện, theo báo cáo và tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tư vấn tại Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện thì hiện giá bán điện cho sản xuất đang không phản ánh đúng, đủ chi phí sản xuất, kinh doanh điện (thấp hơn so với chi phí phân bổ).

Bộ Công Thương cho rằng có thể áp dụng ngay phương án giá điện cơ sở lưu trí du lịch bằng giá điện sản xuất để đảm bảo lộ trình từng bước tính đúng, tính đủ chi phí cho nhóm khách hàng sản xuất. Theo đó phần thiếu hụt doanh thu do bổ sung nhóm khách hàng “cơ sở lưu trú du lịch” có thể được xem xét để bù từ giá bán điện cho giờ thấp điểm của nhóm khách hàng sản xuất từ 4% đến 8% so với giá bán lẻ điện bình quân do hiện nay giá giờ thấp điểm của nhóm khách hàng này thấp hơn nhiều so với giá bán lẻ điện bình quân (từ 52% đến 56%).

Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này là các doanh nghiệp sản xuất sẽ chịu tác động tăng giá từ 1,27% đến 3,85%, gây tác động bất lợi đến các ngành sản xuất.

Năm 2023, giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh tăng 2 lần. Lần gần nhất vào ngày 9/11, theo Quyết định 1416 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng từ 1.920,37 đồng lên mức giá mới là 2.006,79 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế GTGT) - tăng 4,5% (86,42 đồng/kWh).

Trên cơ sở giá bán lẻ điện bình quân EVN đưa ra, Bộ Công Thương đã có Quyết định 2941 quy định giá bán điện, áp dụng từ ngày 9/11. Theo quyết định này, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 (0 - 50 KWh): 1.806 đồng (giá cũ 1.728 đồng); bậc 2 (51 - 100 KWh): 1.866 đồng (giá cũ 1.786 đồng); bậc 3 (101 - 200 KWh): 2.167 đồng (giá cũ 2.074 đồng); bậc 4 (201 - 300 KWh): 2.729 đồng (giá cũ 2.612 đồng); bậc 5 (301 - 400 KWh): 3.050 đồng (giá cũ 2.919 đồng); bậc 6 từ 401 KWh trở lên: 3.151 đồng (giá cũ 3.015 đồng).

Phương Linh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu