05:23 ngày 25/08/2019 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 04/02/2019 08:27:00

(THPL) - Nhân loại đang bước vào kỷ nguyên bùng nổ công nghệ với những bước tiến “không tưởng”. Năm 2019 đã được các chuyên gia dự báo tiếp tục là một năm đột phá, chuyển động không ngừng với những xu thế công nghệ làm thay đổi thế giới.

Bình luận