15:02 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Quang Bình 10/02/2022 15:43:13

(THPL) - Theo kế hoạch đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt, từ ngày 8/2, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 tại những địa  bàn có mức độ dịch cấp độ 1,2 của Hà Nội trở lại trường học, các trường đã nỗ lực đưa học sinh trở lại trường học, duy trì bền vững việc dạy học trực tiếp, phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Bình luận