Vietnam Airlines dự kiến chi hơn 736 tỷ đồng trả cổ tức

Hùng Lâm (T.H) | Thứ hai , 12/06/2017, 16:28 GMT+7 |

(THPL) – Với lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt hơn 1.700 tỉ đồng, Vietnam Airlines cho biết, sẽ trích 736,5 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông.

Mới cập nhật

Đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 được HĐQT Vietnam Airlines dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 20/6 tới đây, thông tin trên báo Đầu tư cho hay.

Theo đó, HĐQT Vietnam Airlines dự kiến trích 736,5 tỷ đồng trong tổng lợi nhuận của Công ty mẹ năm 2016 sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phép phân phối để thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông. Với khoản chia lợi nhuận này, các cổ đông của Vietnam Airlines sẽ nhận cổ tức 6% bằng tiền mặt cho năm tài chính 2016.

Vietnam Airlines dự chi hơn 736 tỷ đồng trả cổ tức. Ảnh: Internet.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, tỷ lệ này là phù hợp với kết quả kinh doanh năm 2016 và các quy định của Nhà nước, đảm bảo cân đối dòng tiền và cân đối tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, có tính đến khả năng chi trả cổ tức ổn định cho năm 2017 và các năm tiếp theo.

Theo báo Lao động, tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ Vietnam Airlines được phân phối là 1.737,1 tỉ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 1.703,2 tỷ đồng. Sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ thưởng người quản lý; trả cổ tức bằng tiền mặt, Vietnam Airlines vẫn còn dư hơn 550 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2016.

Tính đến ngày 31/12/2016, Vietnam Airlines có tổng tài sản là 96.480 tỷ đồng, tăng hơn 7.380 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó công ty mẹ đạt 87.033 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt 16.244 tỷ đồng, tăng hơn 4.100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, Vietnam Airlines vẫn là hãng hàng không có quy mô vốn chủ sở hữu, tổng tài sản lớn nhất Việt Nam với tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất năm 2016 đạt 71.641 tỷ đồng (trong đó doanh thu thuần đạt 70.089 tỷ đồng), tăng 2.475 tỷ đồng, tương đương 3,58% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng vượt bậc, đạt 2.601 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2015 và vượt 12% so với kế hoạch.

Tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2016 của công ty mẹ Vietnam Airlines đạt 58.389 tỷ đồng (trong đó doanh thu thuần đạt 56.518 tỷ đồng), tăng 1.736 tỷ đồng tương đương 3,1% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 1.711 tỷ đồng, tăng kỷ lục gấp 6 lần so với năm 2015 và vượt 9,1% so với kế hoạch.

Đây là kết quả kinh doanh tốt nhất của Vietnam Airlines trong nhiều năm trở lại đây. Với kết quả kinh doanh nói trên, lãi cơ bản trên cổ phiếu có mã chứng khoán HVN của Vietnam Airlines đạt 1.685 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ tức, lợi nhuận Vietnam Airlines thu được là 862,08 tỷ đồng, đạt tỷ suất lợi nhuận/tổng vốn đầu tư theo sổ sách kế toán tại ngày 31/12/2016 là 14,85%.

Hùng Lâm (T.H)

...