06:40 ngày 13/12/2018 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
08/01/2018 14:28:00
Ngày tết cảm xúc của mọi người thường hướng về gia đình và bất kỳ cuộc phưu lưu nào thì cũng không phải là phưu lưu theo kiểu bất tận. Phim hài tết "Cuộc phưu lưu của Trung Ruồi và Minh Tít" nổi lên tình cảm của những anh em ruột thịt trong nhà và họ có mục đích quay về với gia đình của họ, và họ phải qua con đường rất vất vả thì mới có thể quay về được.

Bình luận