Nét độc đáo của thư pháp Việt

Nhóm Media | Thứ hai , 13/03/2017, 19:58 GMT+7 |
Thư pháp Việt là sự kết hợp hài hòa giữa chữ viết và tranh vẽ, tạo thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Thư pháp Việt ngày nay đã được các bạn trẻ tiếp nhận và ngày càng nhân rộng, đặc biệt là tại những thành phố lớn.