21:41 ngày 27/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Xây dựng thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị trung tâm Bắc Trung Bộ

19:30 07/05/2022

(THPL) - Theo đề án vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt, TP Hà Tĩnh sẽ được mở rộng theo các hướng Tây, Nam, Đông và phấn đấu trở thành một trong những trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa ký Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 5/5/2022 về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thành phố Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án nghiên cứu mở rộng không gian TP Hà Tĩnh với định hướng về các hướng Tây, Nam, Đông. Trong đó, hướng Tây sẽ mở rộng vượt qua đường tránh Quốc lộ 1A, kết nối với khu công nghiệp và đầu mối giao thông cao tốc quốc gia, phát triển những khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ.

Một góc thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Hướng Nam, mở rộng đô thị kết nối với các khu phát triển hỗn hợp, khai thác cảnh quan hai bên sông Rào Cái, Đại học Hà Tĩnh, khu đào tạo - nghiên cứu và sản xuất.

Hướng Đông, mở rộng đô thị vượt sông Rào Cái về phía biển Đông để phát triển kinh tế biển, phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao kết nối với chuỗi đô thị ven biển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho rằng: “Mục tiêu tổng thể của đề án là đến năm 2025, xây dựng đô thị TP Hà Tĩnh có quy mô phù hợp, tạo nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội hướng tới xây dựng thành phố thông minh, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 là một đô thị tỉnh lỵ có kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, có sức lan tỏa mạnh mẽ tới các khu vực đô thị và nông thôn trong toàn tỉnh, trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung bộ”.

Để cụ thể hóa đề án, UBND tỉnh giao UBND thành phố triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của đề án thành kế hoạch, chương trình hành động; rà soát các hạng mục, công trình đầu tư theo thứ tự ưu tiên đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.

Phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận; phối hợp Sở Nội vụ và cơ quan liên quan lập hồ sơ đề án điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng; nhằm đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị…

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ cùng phối hợp, hỗ trợ UBND thành phố các hồ sơ, thủ tục về quản lý nhà nước; tham mưu UBND tỉnh thực hiện các chỉ đạo, chính sách thực hiện đề án theo đúng quy định của pháp luật.

Anh Tuấn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu