21:40 ngày 23/09/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 31/05/2021 11:37:52

(THPL) - Với sự phát triển của mạng xã hội, ai cũng có thể đăng tải nội dung, thể hiện các trạng thái cảm xúc, suy nghĩ trên tài khoản cá nhân của mình hoặc của người khác. Tuy nhiên, nhiều người đã biến mạng xã hội thành nơi để vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân và tổ chức, gây thiệt hại kinh tế và bức xúc trong dư luận. 

Bình luận