10:12 ngày 08/12/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Viện Huyết học truyền máu Trung ương: Tiêu chí bất thường tại gói thầu cung cấp suất ăn bồi dưỡng người hiến máu

09:15 25/11/2021

(THPL) – Bạn đọc phản ánh gói thầu cung cấp suất ăn bồi dưỡng người hiến máu do Viện Huyết học truyền máu Trung ương mời thầu có dấu hiệu vi phạm khoản 2, Điều 12, Nghị định 63/2014/NĐ-CP, khi hồ sơ mời thầu liên tiếp hạ thấp tiêu chí, tạo điều kiện cho Công ty TNHH cung ứng dịch vụ An Bình trúng thầu.

Mới đây, tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật nhận được phản ánh của bạn đọc về những dấu hiệu bất thường tại gói thầu cung cấp suất ăn bồi dưỡng người hiến máu do Viện Huyết học truyền máu Trung ương là đơn vị mời thầu. Giá gói thầu: 5.400.000.000VNĐ, giá trúng thầu: 5.394.993.100 VNĐ. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH cung ứng dịch vụ An Bình, thời gian thực hiện: 12 tháng. Gói thầu này được đấu thầu theo hình thức đấu thầu trực tiếp.

Phản ánh của bạn đọc cho biết, ngày 01/06/2020, ông Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương đã có Quyết định số 1137/QĐ-HHTM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng gói thầu Cung cấp suất ăn bồi dưỡng người hiến máu.

 

Quyết định số 1137/QĐ-HHTM

Đáng chú ý, theo hồ sơ mời thầu do Viện Huyết học truyền máu Trung ương phát hành, tại mục 2.1 của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thì quy định rõ: Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2018 đến năm 2019 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. Giá trị tài sản ròng trong năm gần đây phải dương.Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 5,4 tỷ đồng/năm trong vòng hai năm gần đây (theo báo cáo tài chính).

Theo hướng dẫn tại Chương III, mục 3.1, ghi chú số 6, Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm là: Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hàng năm = (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1,5 đến 2.

 

Hồ sơ mời thầu do Viện Huyết học truyền máu Trung ương phát hành

Theo như thông tư hướng dẫn thì Mẫu hồ sơ mời thầu thông thường đánh giá về năng lực và kinh nghiệm là doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 8.100.000.000 VND, trong vòng 3 năm gần đây.

Nhưng không hiểu lý do vì sao Viện Huyết học truyền máu Trung ương lại hạ thấp tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm xuống chỉ còn 2 năm gần nhất và doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 5.400.000.000 VNĐ. Việc này đã tạo điều kiện cho Công ty TNHH cung ứng dịch vụ An Bình trúng thầu.

Hơn nữa, bạn đọc đặt nghi vấn phải chăng Tổ tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, Viện Huyết học truyền máu Trung ương thông đồng và cố tình hạ thấp tiêu chí đánh giá về năng lực kinh nghiệm để tạo điều kiện cho Công ty TNHH cung ứng dịch vụ An Bình trúng thầu.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Chương III, mục 3.3, ghi chú số 10, Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu được xác định theo công thức sau:

Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu = t x (Giá gói thầu).

Thông thường yêu cầu hệ số “t” trong công thức này là từ 0,2 đến 0,3.

Trên thực tế, yêu cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu phải là 1.040.000.000 VNĐ. Nhưng không hiểu lý do vì sao Tổ tư vấn Hồ sơ mời thầu, Viện Huyết học truyền máu Trung ương lại xây dựng hồ sơ mời thầu và không yêu cầu tiêu chí nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu này. Điều này vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP: “Hồ sơ mời thầu phải quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá). Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”.

 

Các gói thầu Công ty TNHH cung ứng dịch vụ An Bình liên tiếp trúng thầu tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương từ năm 2016

Theo tìm hiểu của phóng viên trên hệ thống mạng đấu thầu công khai, cứ “đến hẹn lại lên”, Công ty TNHH cung ứng dịch vụ An Bình trúng liên tiếp 6 gói thầu Cung cấp suất ăn bồi dưỡng người hiến máu tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương từ năm 2016 đến nay!

Bạn đọc phản ánh nghi ngờ có dấu hiệu lợi ích nhóm tại gói thầu này,  Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức đấu thầu gói này với hình thức đấu thầu trực tiếp hay đấu thầu rộng rãi đều lặp lại “kịch bản” trên.

Đề nghị Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế, Cục Quản lý đấu thầu cùng các cơ quan chức năng vào cuộc, thanh tra, kiểm tra và có biện pháp xử lý, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức nếu có dấu hiệu sai phạm, tránh gây thất thoát ngân sách Nhà nước cũng như thể hiện sự nghiêm minh, thượng tôn pháp luật.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin nội dung này đến bạn đọc.

Nhóm PV

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu