23:48 ngày 22/04/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286
DÒNG SỰ KIỆN

Hàng loạt sai phạm liên quan đến Công ty đấu giá Nam Sài Gòn và ngân hàng Agribank Chợ Lớn

18:26 13/04/2020

(THPL) - Mới đây,Thanh tra Bộ Tư pháp có Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong việc chấp hành các quy định pháp luật đối với Công ty Cổ phần đấu giá Nam Sài Gòn (Công ty Nam Sài Gòn), ngân hàng Agibank Chợ Lớn và Văn phòng Công chứng Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương liên quan đến việc tổ chức bán đấu giá tài sản tại các dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 và Khu dân cư Cầu Đò.

Thanh tra Bộ Tư pháp chỉ ra sai nhiều sai phạm liên quan đến Công ty đấu giá Nam Sài Gòn và ngân hàng Agribank Chợ Lớn liên quan đến quá trình tổ chức đấu giá tài sản là các quyền sử dụng đất của dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 và khu dân cư Cầu Đò.

Cụ thể, trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản là các quyền sử dụng đất của dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 và khu dân cư Cầu Đò, Thanh tra Bộ Tư pháp kết luận Công ty Nam Sài Gòn có một số vi phạm : Cụ thể đối với diện tích quyền sử dụng đất giữa Chứng thư thẩm định và giá kết quả đấu giá không thống nhất; Hồ sơ không có tài liệu thể hiện đã niêm yết thông báo đấu giá tại địa điểm theo quy định của pháp luật; Chưa đảm bảo chặt chẽ trong việc người đăng ký tha gia đấu giá nộp tiền đặt trước khi thời hạn nộp tiền đã hết; Chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong việc thực hiện hợp đồng đấy giá đã ký kết với  Agribank Chợ Lớn; Nhận thức chưa đúng về tài sản đấu giá dẫn đến việc thông báo bán đấy giá tài sản không được chuyển nhượng.

Thanh tra Bộ tư pháp kết luận, tố cáo công dân có cơ sở một phần. Cụ thể theo kết luận thanh tra, Công ty Nam Sài Gòn đã chưa có biện pháp quyết liệt để xử lý việc chậm thanh toán của khách hàng trúng đấu giá.

Đối với vấn đề này, Chánh thanh tra Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Hồng Diện đã yêu cầu công ty Nam Sài Gòn phải làm báo cáo gửi về Thanh tra trước ngày 08/05/2020.

Đối với văn phòng công chứng Mỹ Phước,  việc ký hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá, thanh tra Bộ kết luận có hành  vi phạm quy định pháp luật . Văn phòng công chứng thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá, trong đó có nội dung chưa đúng với quy định của Luật công chứng.

Trong quá trình văn phòng công chứng Mỹ Phước thực hiện công chứng các hợp đồng, thanh tra Bộ Tư Pháp đã phát hiện ra các hợp đồng mua bán tài sản, Công chứng viên Văn phòng công chứng Mỹ Phước  thực hiện công chứng  Hợp đồng trong đó có nội dung mua bán quyền sử dụng đất nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất là chưa đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, Thanh tra Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương kiểm điểm trách nhiệm đối với Văn phòng Công chứng Mỹ Phước.

Khu dân cư Mỹ Phước.

Về trách nhiệm của Agribank Chợ Lớn, Thanh tra Bộ Tư pháp đã chỉ rõ sai phạm như sau : Agribank Chợ Lớn xác định chưa đúng về tài sản đấu giá khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá với Công ty Nam Sài Gòn cũng như chưa đảm bảo các cơ sở pháp lý vững chắc trong quá trình xử lý tài sản thế  chấp để thu hồi nợ đối với các quyền sử dụng đất mà Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Chưa quyết liệt trong việc đôn đốc Công ty Nam Sài Gòn yêu cầu người mua trúng đấu giá thực hiện thanh toán ma trúng đấu giá theo quy định của Hợp đồng mua bán tài sản và thỏa thuận của các bên.

Thanh tra Bộ Tư pháp phát hiện có dấu hiệu nâng khống chi phí, cụ thể, theo các Biên bản thanh lý Hợp đồng dịch vụ đấu giá ngày 27/4/2016 và ngày 22/5/2017 cho thấy, chi phí đấu giá tài sản là Khu B1 và B2 – Dự án Mỹ Phước 4 là 209.825.000 đồng; Chi phí đấu giá KDC Cầu Đò và Khu A – Dự án Mỹ Phước 4 là 315.630.304 đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo của Agribank Chợ Lớn thì chi đấu giá mà Agribank Chợ Lơn trừ trong số tiền thu từ việc đấu giá tài sản lại là chi phí đấu giá tài sản Khu B1 và B2 – Dự án Mỹ Phước 4 với ố tiền 227.425.000 đồng (tăng 17,6 triệu đồng) so với Biên bản thanh lý hợp đồng; Chi phí đấu giá KDC Cầu Đò và Khu A- Dự án Mỹ Phước 4 là 555.626.304 đồng (tăng 209.825.000 đồng), so với Biên bản thanh lý hợp đồng.

Đối với  việc ông Hưng vừa là Trưởng phòng Pháp chế, Phó trưởng phòng Hành chính nhân sự tại Agribank Chợ Lớn vừa là cổ đông sáng lập Công ty Nam Sài Gòn, Thanh tra Bộ Tư pháp kiến nghị Agribank kiểm tra và có hình thức xử lý phù hợp (nếu vi phạm) theo quy định pháp luật.

Minh Đức

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu