20:02 ngày 27/11/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Xây dựng cán bộ phải đảm bảo chất lượng để khắc phục những hạn chế đang tồn tại

16:45 27/10/2020

(THPL) - Vào sáng ngày 27/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua và đề ra biện pháp lãnh đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đang còn tồn tại.

Tại Đại hội ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2025. Cụ thể, vẫn còn một mục tiêu khóa XVIII đề ra chưa đạt là GRDP bình quân đầu người vẫn còn thấp.

Chất lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp, tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm, nhiều dự án triển khai chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng, chỉ số cải cách hành chính của Thanh Hóa còn thấp so với các tỉnh thành.

Đáng chú ý, tội phạm hoạt động, có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao còn diễn biến phức tạp. Trong công tác cán bộ, một số cán bộ công chức, đảng viên sa sút về tư tưởng chính trị, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ, vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, gây bức xúc trong xã hội.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Tình trạng tham nhũng trong hoạt động công vụ, trong thực hiện quản lý và sử dụng đất đai ở một số địa phương đơn vị. Đặc biệt, trong việc thực hiện quy chế làm việc, còn có khuyết điểm bất cập. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy chế làm việc còn nể nang.

Ông Tuấn cho rằng, những hạn chế yếu kém trong nhiệm kỳ 2015-2020 là do một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, sách nhiễu, tham nhũng trong thực thi công việc nhưng chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.

Cũng theo ông Tuấn cho biết, để xảy ra những hạn chế khuyết điểm yếu kém cũng là trách nhiệm của tập thể, cá nhân thường trực Tỉnh ủy do chưa quyết liệt trong công tác tổ chức, giải quyết khó khăn, vướng mắc hạn chế. Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cũng chưa thực hiện tốt các vai trò của mình, còn trì trệ, không hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng thấp, để xảy ra sai phạm, yếu kém.

Các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Từ những hạn chế yếu kém, ông Tuấn đặt vấn đề kỳ đại hội lần này, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần phân tích, làm rõ công tác chỉ đạo điều hành nhằm hạn chế những yếu kém trong công tác cán bộ. Cụ thể, là xây dựng nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh ngọn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm nhất là người đứng đầu.

Từ đó, lãnh đạo toàn diện có trọng tâm, trong điểm, tranh thủ thời cơ vận hội. Đáng chú ý là việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt dám nghĩ, dám làm, có ý chí khát vọng, uy tín để đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới khu vực phía Bắc.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy (ngoài cùng bên phải) đang đón tiếp các Đại biểu Trung ương về dự Đại hội.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc đó là: phải thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng; giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên cơ sở các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, vì lợi ích chung và sự phát triển đi lên của tỉnh. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam cùng các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh phải chủ động, sáng tạo, quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong hành động; phân công trách nhiệm cụ thể, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị; đồng thời phát huy dân chủ, huy động sức mạnh của toàn dân, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tranh thủ tối đa thời cơ, vận hội mới, kịp thời khắc phục khó khăn, thách thức, bảo đảm cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững, phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, có ý chí, khát vọng vươn lên vì sự phát triển của tỉnh và của từng địa phương, đơn vị.

Phát huy những ưu điểm, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tỉnh được đúc kết qua các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhất là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua; đồng thời quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX sẽ lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, ông Đỗ Minh Tuấn khẳng định.

Như đã đưa tin trước đó, tại Thanh Hóa đang diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai  mạc. Đại hội diễn ra từ ngày 27 đến 28/10. Tham dự đại hội có 448 đại biểu chính thức đại diện cho cho khoảng 330 ngàn đảng viên của 31 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Thanh Hóa về tham dự và chỉ đạo Đại hội có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hà Nội về dự Đại hội.

 

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu