02:51 ngày 01/12/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX có phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”

06:36 27/10/2020

(THPL) - Vào ngày 27/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, bắt đầu diễn ra. Tham dự đại hội có 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 229.000 đảng viên trong toàn đảng bộ. Phương châm hành động của đại hội là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Trước đó vào chiều ngày 26/10, Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được diễn ra tại diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 25B, với sự tham dự của 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 229.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Trong đó, có 360 đại biểu là nam, chiếm 80,35%; 88 đại biểu là nữ, chiếm 19,65%. Trong tổng số 448 đại biểu chính thức có 368 đại biểu người dân tộc kinh, 35 đại biểu người dân tộc Mường, 37 đại biểu người dân tộc Thái, 3 đại biểu người dân tộc Mông, 3 đại biểu người dân tộc Thổ, 2 đại biểu người dân tộc Dao. Đại biểu có tuổi đời cao nhất là 65 tuổi, thuộc đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn. Đại biểu trẻ tuổi nhất là 27 tuổi, thuộc đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Hoằng Hóa.

 Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được diễn ra tại diễn ra tại Trung tâm Hội nghị 25B, với sự tham dự của 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 229.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Phương châm hành động của đại hội là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện đầy đủ 4 nội dung quan trọng theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, gồm: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội lần này với sự tham dự của 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 229.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã xây dựng Đề án nhân sự khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng duyệt.  Dự kiến sẽ bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 65 đồng chí và Ban Thường vụ là 17 đồng chí; bảo đảm giảm số lượng cấp ủy đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhất định sẽ thành công. Trước thời cơ mới, vận hội mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân Thanh Hóa quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc, sớm thực hiện thắng lợi “khát vọng thịnh vượng” và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Theo Chương trình Phiên đại hội chính thức được thông qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ khai mạc vào lúc 8h sáng 27/10 và dự kiến bế mạc vào chiều ngày 28/10.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu