02:46 ngày 10/05/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286
DÒNG SỰ KIỆN

Sớm xử lý vướng mắc đối với dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

09:27 29/03/2020

(THPL) - Ngày 26/03/2020, Văn phòng Chính Phủ có Thông báo số 127/TB – VPCP về việc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về xử lý vướng mắc đối với dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Thông báo số 127/TB – VPCP của Văn phòng Chính Phủ về việc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về xử lý vướng mắc đối với dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành

Trước đó, ngày 19/03/2020 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì buổi họp về xử lý khó khăn, vướng mắc đối với dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành. Tham dự buổi họp có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; lãnh đạo các cơ quan; Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tư pháp, kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao. Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải báo cáo về tình hình triển khai dự án, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành (dự án); Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao và các cơ quan liên quan đã tích cực nghiên cứu các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án. Tuy nhiên, do có nhiều vướng mắc trong cơ chế, chính sách áp dụng pháp luật có liên quan nên dự án, ảnh hưởng đến Hiệp định vay vốn với các nhà tài trợ nước ngoài và đang bị chậm tiến độ. Để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án, yêu cầu các Bộ, cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng ban hành Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trước mắt tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó xác định rõ cơ quan chủ quản và cấp quyết định đầu tư dự án do Tổng công ty Đầu tư đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Chính phủ về sử dụng ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng cho dự án ODA do VEC làm chủ đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 696/VPCP – KHTH ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về xử lý những vướng mắc liên quan đến bố trí vốn nước ngoài đối với các dự án do VEC làm chủ đầu tư.

Sau khi Nghị Quyết của Chính phủ được ban hành, Bộ Tài chính có văn bản thông báo cho Ngân hàng phát triển châu Á biết phía Việt Nam đang tiến hành thủ tục điều chính chủ trương đầu tư và gia hạn Hiệp định vay đối với dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành đến ngày 01 tháng 06 năm 2021.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương giải quyết các tồn tại, vướng mắc, hoàn thành giải phóng mặt bằng đề bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng yêu cầu về tiến độ Dự án.

Giao Bộ giao thông vận tải rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc đối với Dự án nêu trên; đề xuất giải pháp khả thi, chặt chẽ, đúng pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/03/2020.

HOÀNG TUYẾT

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu