03:50 ngày 27/03/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0916.190.098
DÒNG SỰ KIỆN

Năm 2023 sẽ thu chi tiền công đức qua chuyển khoản

15:58 22/01/2023

Tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội gồm: Khoản hiến, tặng, tài trợ của tổ chức, cá nhân cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội dưới hình thức bằng tiền (tiền mặt và chuyển khoản); bằng các loại giấy tờ có giá, kim khí quý, đá quý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đơn vị quản lý di tích văn hóa phải mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức và giao dịch theo hình thức chuyển khoản.

Đó là một trong những nội dung của Thông tư số 04/2023/TT-BTC về hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội do Bộ Tài chính vừa ban hành.

Thông tư quy định chi tiết việc quản lý, thu chi tiền công đức. Cụ thể, khi tiếp nhận tiền công đức, tài trợ, đơn vị quản lý phải mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản.

Khuyến khích người dân chuyển khoản tiền công đức

Thông tư này cũng quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo các chủ thể chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích gồm: Di tích là cơ sở tôn giáo do tổ chức tôn giáo quản lý, sử dụng; di tích là cơ sở tín ngưỡng do người đại diện cơ sở tín ngưỡng quản lý, sử dụng; di tích thuộc sở hữu tư nhân; di tích giao cho đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý di tích kiêm nhiệm quản lý, sử dụng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/3/2023.

Trước đó, khi Bộ Tài chính công bố dự thảo này, chuyên gia văn hóa và chuyên gia kinh tế đều ủng hộ quy định tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức qua chuyển khoản ngân hàng sẽ giúp minh bạch dòng tiền.

Pv

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu