03:16 ngày 16/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Lang Chánh: Tập trung phát triển nhiều sản phẩm OCOP

13:07 30/04/2024

(THPL) - Là huyện miền núi, còn nhiều khó khăn song đến nay với sự quyết tâm là huyện phải có nhiều sản phẩm OCOP, chính quyền huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) đã phấn đấu xây dựng quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đến nay toàn huyện đã có 6 sản phẩm OCOP đã được công nhận là sản phẩm có chất lượng tốt.

Thực hiện Công văn số 281/VPĐP-TT ngày 01/4/2024 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình OCOP.

Thực hiện Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Bắt đầu từ năm 2023, cũng là năm đầu tiên huyện Lang Chánh đã thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tai Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh về việc thành lập Hội đồng.

Công nhân đang sản xuất sản phẩm kẹo nhãn Châu Lang một sản phẩm OCOP của huyện Lang Chánh.

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành Trung ương và Văn phòng Điều phối NTM tỉnh về phát triển các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh; huyện Lang Chánh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đến toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Việc ban hành các cơ chế hỗ trợ, phát triển sản phẩm OCOP Ngoài thực hiện cơ chế hỗ trợ các sản phẩm OCOP theo Nghị quyết 185/2021 ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá. Hội đồng nhân dân huyện Lang Chánh đã ban hành Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Lang Chánh về việc hỗ trợ thực hiện Đề án “Xây dựng xã nông thôn mới; xã nông thôn mới nâng cao; thôn, bản nông thôn mới; thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng sản phẩm OCOP giai đoạn 2022-2025”.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng lãnh đạo huyện Lang Chánh kiểm tra đánh giá cơ sở sản xuất mật ong rừng Chí Linh Sơn.

Đa dạng hóa các hình thức quảng bá, tuyên truyền thông qua các hình thức: Tổ chức hội nghị chuyên đề; xây dựng bản tin OCOP, hỗ trợ giới thiệu giỏ quà OCOP, trải nghiệm sản phẩm OCOP tại các hội nghị, hội thảo trong và ngoài huyện, các hoạt động tôn vinh những gương điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện chương trình.

Đến nay toàn huyện Lang Chánh đã có 6 sản phẩm OCOP đó là sản phẩm “Kẹo nhãn Châu Lang”, HTX Kẹo nhãn Lang Chánh, Thị trấn Lang Chánh là sản phẩm huyện hướng dẫn làm hồ sơ. Sản phẩm “Tinh dầu ngãi cứu”, Công ty cổ phần Đông Nam dược Miền Trung, xã Đồng Lương là sản phẩm chủ thể tự lập. Sản phẩm “Mật ong rừng Chí Linh Sơn”, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ma Hao, xã Trí Nang là sản phẩm huyện hướng dẫn. Sản phẩm “Rượu siêu men lá Bình An”, hộ gia đình bà Ngân Thị Quyến bản Năng Cát, xã Trí Nang là sản phẩm thuê tư vấn. Sản phẩm “Muối mắc khẻn Mường Đeng”, HTX Dịch vụ nông nghiệp Yên Thắng là sản phẩm thuê tư vấn. Sản phẩm “Măng khô Bình Minh”, HTX Nông lâm nghiệp Bình Minh, xã Yên Khương.

Sản phẩm mật ông rừng.

Hiện UBND huyện Lang Chánh đã báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa hồ sơ các sản phẩm có số điểm đạt từ 70 điểm đến 100 điểm (từ 4 sao trở lên) (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) để đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP 4 sao và 5 sao.

Huyện đã đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, tiếp thị sản phẩm OCOP bằng nhiều hình thức, như: hội chợ, triển lãm, trưng bày tại các hội nghị…; hướng dẫn xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Tham gia các sự kiện, các đợt xúc tiến quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP thường niên trong và ngoài tỉnh để nâng cao năng lực hệ thống logistic trong thương mại sản phẩm OCOP;

Tham gia Hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP. Phát triển thương mại điện tử cho sản phẩm OCOP, hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm OCOP tham gia các sàn thương mại điện tử quy mô lớn, các kênh bán hàng trực tuyến (online), bán hàng tương tác trực tiếp (livestream).

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP trên nền tảng TikTok, Facebook như: Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nền tảng mạng xã hội cho các chủ thể OCOP, Triển khai hỗ trợ chủ thể quảng bá thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội (hỗ trợ xây dựng các video ngắn; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình thực hiện.

Sản phẩm muốn mắc khẻn Mường Đen.

Năm 2022: Huyện Lang Chánh có 02 sản phẩm 3 sao do Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp tỉnh công nhận đã được hỗ trợ 190 triệu đồng (quảng bá, tuyên truyền, thiết kế mẫu mã, mua bao bì, nhãn mác hàng hoá 75 triệu đồng/sản phẩm và 20 triệu đồng khen thưởng sản phẩm đạt 3 sao).

Sản phẩm rượu men lá.

Đến năm 2023, huyện có 04 sản phẩm 3 sao do Hội đồng đánh giá, phân hạng cấp huyện công nhận mới nhận kinh phí cấp tỉnh hỗ trợ 225 triệu đồng (quảng bá, tuyên truyền, thiết kế mẫu mã, mua bao bì, nhãn mác hàng hoá 75 triệu đồng/sản phẩm).

Phấn đấu trong năm 2024, huyện Lang Chánh sẽ lựa chọn, hỗ trợ các 02 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP nhằm quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất, phát triển các làng nghề, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng, lợi thế của huyện.

Về kết quả phát triển sản phẩm, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu OCOP 3-5 sao, nguồn kinh phí thực hiện, giải pháp thực hiện cụ thể đối với sản phẩm phấn đấu 4 sao và 5 sao: Qua kiểm tra các sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP của huyện các chủ thể vẫn hoạt động tốt, các sản phẩm được hỗ trợ đầy đủ hồ sơ hỗ trợ theo quy định, thường xuyên duy trì hoạt động kinh doanh và bao bì, nhãn mác, website sản phẩm có cơ hội phát triển tốt.

Trao đổi với PV Thương hiệu và Pháp luật, ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết: “Trong thời gian tới để các sản phẩm OCOP đã thật sự lan tỏa trên khắp địa bàn trong tỉnh, đặc biệt đối với các sản phẩm đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành và các xã, thị trấn, huyện đã thành được các sản phẩm đặc trưng gắn với từng địa phương như: Kẹo nhãn Châu Lang, Mật ong rừng Chí Linh Sơn, Măng khô Bình Minh, Muối mắc khẻn Mường Đeng,... Các xã, thị trấn cần quan tâm hơn nữa để khai thác các nguồn tài nguyên bản địa, hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm tiềm năng OCOP chuẩn hóa sản phẩm để sản phẩm được nhiều người biết đến và tin dùng nhiều hơn trong thời gian tới đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ tạo điều kiện hết mức cho các hộ phát triển sản phẩm hơn nữa để thúc đẩy phát triển kinh tế cho địa phương”.

Cũng theo ông Thanh chia sẻ: “Các sản phẩm của huyện đang đưa vào bày bán và sẽ hoàn thiện hơn, đa dạng về mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các chủ thể đã được huyện, tỉnh quan tâm rồi thì chính các chủ thể có sản phẩm cũng cần quan tâm hơn về kiểm soát chất lượng sản phẩm, bảo hộ nhãn hiệu, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý, bán hàng. Do là huyện miền núi nên thị trường tiêu thụ ngoài những kênh truyền thống, hiện nay các chủ thể có sản phẩm OCOP đã phát triển trên nhiều kênh khác nhau trên các nền tảng số để đưa các sản phẩm OCOP của huyện đến với đông đảo người tiêu dùng hơn nữa", ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh chia sẻ.

Được biết thời gian qua huyện Lang Chánh đã xúc tiến thương mại, tham gia các sự kiện, các đợt xúc tiến quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP thường niên trong và ngoài tỉnh (thực hiện theo kế hoạch của tỉnh); Tham gia Hội chợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP; Tham gia chương trình livestream "Chợ Phiên OCOP Thanh Hoá” kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP: Số lượng: 6 phiên (02 tháng/lần);

Tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm để xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP và tạo niềm tin người tiêu dùng. Huyện đã chú trọng quan tâm chỉ đạo công tác đánh giá phân hạng các địa phương đảm bảo thực chất, tránh tính trạng chạy theo thành tích, số lượng sản phẩm đạt chuẩn gây ảnh hưởng đến thương hiệu sản phẩm OCOP.

Theo kế hoạch trọng tâm năm 2024, trên địa bàn huyện Lang Chánh sẽ có thêm các sản phẩm OCOP nữa để cung ứng ra thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu