02:25 ngày 24/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
  • Người dân Tân Uyên chăm sóc rừng trồng.
Lai Châu: Người dân hưởng lợi thiết thực từ môi trường rừng
Hiên Vân 14:12 12/06/2022
(THPL) - Quan hệ giữa rừng và cuộc sống con người đã trở thành một mối quan hệ hữu cơ mật thiết. Không một dân tộc, một quốc gia nào không biết rõ vai trò và những giá trị quan trọng của rừng mang lại trong cuộc sống. Huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) là một địa phương có diện tích rừng lớn trên cả nước, với hơn 34 nghìn ha diện tích đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên là trên 30 ngàn ha, hiện tại rừng trồng tăng lên theo từng năm. Do đó, những chính sách về môi trường rừng đã đem lại cho người dân nơi đây những ích lợi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giúp công tác quản lí bảo vệ rừng tốt hơn.