07:09 ngày 19/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Huyện Triệu Sơn được bổ sung quy hoạch thành lập thị xã

21:24 22/11/2023

(THPL) – Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản bổ sung thành lập thị xã Triệu Sơn vào năm 2030 và quy hoạch tầm nhìn đến 2045.

Ngày 20/11, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản số 17477/UBND-CN bổ sung việc thành lập thị xã Triệu Sơn giai đoạn 2026-2030 vào hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

Trước đó, UBND huyện Triệu Sơn có Công văn số 5224/UBND-KTHT ngày 4/10/2023 về việc xem xét điều chỉnh, bổ sung huyện Triệu Sơn vào hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa trong quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, để phấn đấu thành lập thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2030.

Một góc thị trấn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa được quy hoạch sẽ thành thị xã vào năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét để tham mưu bổ sung việc thành lập thị xã Triệu Sơn giai đoạn 2026-2030 vào hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, báo cáo theo quy định.

Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận bổ sung việc thành lập thị xã Triệu Sơn giai đoạn 2026-2030 vào hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, Sở Xây dựng có trách nhiệm liên hệ, phối hợp với Bộ Xây dựng (hoặc tham mưu cho UBND tỉnh) đề xuất việc đưa nội dung thành lập thị xã Triệu Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030 vào phương án Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hiện nay Bộ Xây dựng đang tổ chức lập.

Duy Phúc

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu