11:15 ngày 14/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hưng Yên: Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mỹ

10:50 01/05/2022

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Yên Mỹ về tình hình công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021 và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh những tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh… 

Kết quả công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm năm 2022

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2021, Huyện ủy Yên Mỹ ban hành 5 kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX; 2 kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khoá XIII; 4 kế hoạch thực hiện các quy định, kết luận, đề án của trung ương và của tỉnh… Cấp cơ sở tổ chức 278 hội nghị học tập, quán triệt các quy định, kết luận của Trung ương. Kết nạp mới 99 đảng viên. Cấp ủy các cấp trong huyện đã kiểm tra 73 tổ chức cơ sở đảng và 121 đảng viên, giám sát 37 tổ chức cơ sở đảng và 65 đảng viên. 

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 50 đảng viên. 4 tháng đầu năm 2022, Huyện ủy Yên Mỹ ban hành 4 kế hoạch, một hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện các quy định, kết luận, chỉ thị của Trung ương. Kết nạp 14 đảng viên mới…

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, năm 2021, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt gần 54 nghìn tỷ đồng, đạt trên 97% kế hoạch. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 86,4 triệu đồng, đạt 97,94% kế hoạch. Tổng thu ngân sách đạt trên 2.580 tỷ đồng, vượt kế hoạch. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022 ổn định; bảo đảm tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống, kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid-19… 4 tháng đầu năm 2022, huyện giải phóng mặt bằng được trên 20ha các dự án do huyện làm chủ đầu tư, 210ha các dự án đầu tư khác trên địa bàn huyện…

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên phát biểu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao kết quả xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà huyện Yên Mỹ đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Mỹ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể trong việc giám sát, phản biện xã hội. 

Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường phòng, chống tham nhũng. 

Tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, công tác quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng; tập trung cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường quản lý đất đai; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri; củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Mục tiêu, nhiệm vụ trong tâm cuối năm 2022

Chỉ đạo thực hiện tốt các công việc xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể, tập trung thực hiện các công việc Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của TW, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hoàn thành kiểm soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo các nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025–2030, nhiệm kỳ 2026-2031;  Chỉ đạo thành công đại hội Đoàn thanh niên, Hội CCB cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027.

Chú trọng sản xuất nông nghiệp, bảo đảm công việc chống lạm dụng, bảo lãnh; Phấn đấu xây dựng 2 xã Hoàn Long và Minh Châu đạt xã nông thôn mới nâng cao, xã Yên Phú chuẩn nông thôn mới kiểu.

Đặc biệt lấy năm 2022 là năm quan trọng về GPMB để thực hiện huy động và đầu tư phát triển cũng như tạo điểm nhấn trong công ty quản lý đất đai. Tập trung huy động các nguồn bảo đảm kế hoạch và đề xuất chương trình, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Đẩy mạnh hoạt động của y tế dự phòng;  tăng cường tác vụ phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, thực hiện tốt công việc văn hóa thông tin, thể dục thể thao, truyền thanh. Tổ chức Đại hội thể thao các cấp năm 2022.

Văn Nam

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu