21:14 ngày 23/09/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 25/05/2021 15:59:49

(THPL) - Sau hơn hai năm, trải qua nhiều lần khiếu nại và tranh tụng tại tòa án, vụ việc “tranh chấp  hợp đồng hợp tác đầu tư” giữa các cổ đông tham gia sáng lập trường Pascal tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vẫn chưa có hồi kết, trong khi hàng nghìn học sinh vẫn đang phải đi học nhờ trường khác. 

Bình luận