02:11 ngày 22/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá trị của cách mạng Tháng Tám với dân tộc Việt Nam

14:05 01/09/2020

(THPL) - Cách mạng Tháng Tám đã cho chúng ta thấy một cách rõ nét nhất bài học về đại đoàn kết- bài học dựa vào nhân dân mà chiến đấu và chiến thắng. Điều này đã làm nên một giá trị văn hóa rất Việt Nam mà không phải quốc gia nào cũng làm được.

Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, là thắng lợi của toàn dân tộc, của Nhân dân Việt Nam. Đây là thắng lợi của một quân đội non trẻ, của những người nông dân có tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết chiến, quyết thắng. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 còn ghi dấu thành công của một Đảng với 15 năm tuổi và chỉ có chưa đầy 5.000 đảng viên. Nhưng, với tinh thần đem sức ta mà giải phóng cho ta, chúng ta đã chiến thắng kẻ thù mạnh nhất lúc bấy giờ là phát xít Nhật. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám đã mở ra một chân trời mới cho Tổ quốc và Nhân dân ta. Chân trời độc lập- tự do và có lẽ đây chính là thời điểm người Việt Nam đã thật sự cảm nhận được niềm vui, sự tự hào được làm người dân của một nước độc lập

Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của một dân tộc dám đứng lên chống lại áp bức, cường quyền, chống lại sự đô hộ của các nước lớn. Chính tinh thần cách mạng Tháng Tám đã hun đúc nên ý chí, đã giúp đất nước Việt Nam, Nhân dân Việt Nam chiến thắng hết kẻ thù này đến kẻ thù khác đem lại thắng lợi huy hoàng cho Việt Nam vào ngày 30/4/1975 lịch sử- chiến thắng đã quét sạch bóng quân thù khỏi bờ cõi và làm nên một Việt Nam thống nhất.

Cách mạng tháng Tám là sự kiện lịch sử trọng đại, trang sử vàng chói lọi của dân tộc. Ảnh: Internet

Cách mạng Tháng Tám đã cho chúng ta thấy một cách rõ nét nhất bài học về đại đoàn kết- bài học dựa vào nhân dân mà chiến đấu và chiến thắng. Điều này đã làm nên một giá trị văn hóa rất Việt Nam mà không phải quốc gia nào cũng làm được. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám, thắng lợi của việc huy động sức mạnh nhân dân, thắng lợi của phát huy tinh thần chống tham nhũng đã góp phần khơi gợi quyết tâm của Đảng ta, của Nhân dân ta trong cuộc chiến chống tham nhũng hôm nay.

Trong một trao đổi với chúng tôi, TS. Nguyễn Viết Chức- ủy viên UB TƯ MTTQ Việt Nam đã từng nói: Cách mạng Tháng Tám rất quyết liệt, giờ chống tham nhũng không quyết liệt, hay nửa vời là không được. Trước đây chúng ta đã từng nửa vời đó là “tắm từ vai trở xuống”, có những “vùng cấm” chỗ này, cấm chỗ kia nhưng hiện giờ chúng ta đã rất kiên quyết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố “không có vùng cấm”, ai không chống tham nhũng thì đứng sang một bên. Thái độ kiên quyết của người đứng đầu, tinh thần quyết liệt chỉ có tiến không có lùi đó chính là tinh thần của cách mạng Tháng Tám.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Viết Chức, nếu nhìn thẳng vào sự thật phải thấy có những cán bộ đảng viên cao cấp không gương mẫu, tham ô, tham nhũng, cửa quyền, thậm chí chà đạp lên lợi ích nhân dân. Cho nên Đảng mới có nghị quyết sàng lọc đảng viên, có nghị quyết về nêu gương. Tinh thần của Đảng là làm trong sạch đội ngũ vì trước tiên muốn cho khối đoàn kết vững chắc phải xây dựng Đảng thật trong sạch, vững mạnh, đây là vấn đề rất quan trọng.

Còn nhà sử học Dương Trung Quốc thì cho rằng, đặc quyền, đặc lợi và lợi ích nhóm đang tạo nên sự phân hóa. Và, chúng ta có chế tài, hành lang pháp lý để thúc đẩy làm giàu cho xã hội nhưng cùng với nó là trách nhiệm đối với xã hội. Khi bàn đến thuế tài sản chúng ta lại tránh né, đó là cái làm mất đi niềm tin của người dân. Do đó phải dân chủ. Trong Di chúc của Bác, Bác luôn nói đến dân chủ, và dân chủ đầu tiên là trong Đảng, bộ máy lãnh đạo đất nước, dù Đảng ta đã nỗ lực xây dựng nhiều quy định và nổ lực hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật, nhưng dường như nó vẫn chậm hơn mong muốn và chưa theo kịp với thời đại.

Nhìn lại chặng đường 75 lập nước chúng ta vui mừng nhận thấy đã có nhiều thành tựu giúp Việt Nam ghi dấn ấn trên trường quốc tế và trong các thành tựu ấy, người ta vẫn không ngừng nhắc đến bài học của cách mạng Tháng Tám là, bài học về sự cương quyết trong đấu tranh cách mạng, trong tập hợp sức mạnh Nhân dân và trong việc lắng nghe Nhân dân để điều hành đất nước tốt hơn: Phát triển kinh tế đi đôi với giữ vững an ninh độc lập chủ quyền lãnh thổ và bài học về sự không khoan nhượng trong đấu tranh chống tham nhũng, góp phần đưa đất nước phát triển hơn nữa.

M.Loan

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu