21:09 ngày 25/06/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 27/03/2022 09:06:23

THPL - Những năm gần đây, với thế mạnh có nhiều làng nghề đặc trưng và vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, các đơn vị tham gia OCOP của huyện Đông Anh đã triển khai sản xuất, nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm chất lượng.Đơn cử như sản phẩm Long Tửu có xuất xứ từ câu chuyện Nhà vua Lý Công Uẩn ban tên đã được lưu truyền qua nhiều đời tại làng Đông Ngàn, Đông Anh, Hà Nội.

Bình luận