20:47 ngày 15/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức tập huấn về kiến thức thuế cho doanh nghiệp và đại lý thuế

12:06 20/12/2022

(THPL) - Ngày 20/12/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức lớp tập huấn về kiến thức thuế và kế toán cho các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trên địa bàn TP. Hà Nội và các nhân viên đại lý thuế để người nộp thuế nắm bắt kịp thời những nộp dung chính sách thuế mới để áp dụng đúng các quy định hiện hành, đảm bảo công bằng cho người nộp thuế chấp hành tốt các quy định về pháp luật thuế.

Theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế quy định nhân viên đại lý thuế phải tham gia cập nhật kiến thức hàng năm. Thời gian cập nhật kiến thức tối thiểu 24 giờ (tương đương 3 ngày) trong một năm. Số giờ cập nhật kiến thức được tính cộng dồn từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm. Trong đó, Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là một trong những đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức.

Đồng thời, để các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trên địa bàn thành phố nắm bắt kịp thời những nộp dung chính sách thuế mới để áp dụng đúng các quy định hiện hành, đảm bảo công bằng cho người nộp thuế chấp hành tốt các quy định về pháp luật thuế.

Ngày 20/12/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội tổ chức lớp tập huấn về kiến thức thuế và kế toán cho các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trên địa bàn TP. Hà Nội và các nhân viên đại lý thuế để người nộp thuế nắm bắt kịp thời những nộp dung chính sách thuế mới để áp dụng đúng các quy định hiện hành, đảm bảo công bằng cho người nộp thuế chấp hành tốt các quy định về pháp luật thuế. Lớp tập huấn kéo dài đến hết 22/12/2022 với hình thức đào tạo thông qua hệ thống trực tuyến Zoom.

Nội dung tập huấn gồm: Các chuyên đề về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi kinh tế năm 2022; Một số điểm mới về quản lý thuế theo quy định tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP, Thông tư số 80/2021/TT-BTC và một số vướng mắc thường gặp; Chuyên đề Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; Chuyên đề về thuế GTGT; Chuyên đề về hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế; 

Đối với kiến thức về kế toán, Cục Thuế TP. Hà Nội mời giảng viên của đơn vị có chức năng về kế toán, kiểm toán để giảng dạy. Đối với các học viên là nhân viên đại lý thuế, sau khi kết thúc lớp tập huấn, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ cấp Giấy xác nhận cập nhật kiến thức cho các nhân viên đại lý thuế để nhân viên đại lý thuế đủ điều kiện hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong năm 2023.

Cục thuế TP. Hà Nội mong qua buổi tập huấn này truyền tải dc các chính sách thuế đến các doanh nghiệp, nhân viên đại lý thuế, để giảm thiểu rủi ro trong quá trình kê khai nộp thuế.

Mai Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu