09:13 ngày 02/07/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 04/10/2021 21:09:25

THPL - Khi được bố gợi ý về những bức tranh cổ động phòng chống dịch Covid-19, cô bé 11 tuổi Cẩm Nhung đã bắt đầu vẽ những bức tranh đầy màu sắc của mình. 

Bình luận