19:00 ngày 14/08/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 20/10/2021 07:46:07

THPL - Trại cá – là cái tên của dự án khởi nghiệp của CEO Đào Lê Hồng Mỹ và cũng là tên của con ngõ nhỏ từ thủa bé, nơi gắn bó và nuôi dưỡng đam mê ngày nào của chị.

Bình luận