19:22 ngày 19/04/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286
DÒNG SỰ KIỆN

Cần thanh kiểm tra các gói thầu liên quan đến cấu kiện bê tông tại Tuyên Quang?

09:31 03/07/2019

(THPL) - Kết quả đấu thầu tại Sở Xây dựng và Sở NN&PTNN tỉnh Tuyên Quang gần đây cho thấy Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng luôn trúng thầu với giá “sát nút” giá dự toán. Đáng chú ý hơn, các cấu kiện bê tông này là sản phẩm gần như độc quyền của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng và có liên quan đến “sự ra đời” của ba đề án (đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016 – 2025; đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng giai đoạn 2016 – 2020 định hướng đến năm 2025; đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn liền với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2016 - 2025) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Có một sự trùng hợp đáng chú ý là khi Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng hoàn tất lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất loại cấu kiện bê tông này cũng là lúc ba đề án trên được hoàn thiện...

Về đề án kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2016 – 2025, Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 (do ông Nguyễn Đình Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ký) xác định, giai đoạn 2016 – 2020 sẽ kiên cố hóa 780km (làm lại kênh bị hư hỏng 280km, xây mới 500km), kinh phí ước tính là 635.787.000.000 đồng; giai đoạn 2021 – 2025 sẽ kiên cố hóa 734km kênh mương (làm lại kênh bị hư hỏng 100km, xây mới 634km), kinh phí ước tính là 598.369.000.000 đồng; Công nghệ được lựa chọn là “lắp ghép kênh bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn (Kênh Parabol thành mỏng cốt sợi thép phân tán mác 500)”.

Về đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 – 2020 định hướng đến năm 2025, Quyết định số 248/QĐ-UBND (cũng do ông Nguyễn Đình Quang ký) xác định, giai đoạn 2016 – 2020 xây dựng 414,18km đường nội đồng, kinh phí ước tính là 275.558.000.000 đồng; giai đoạn 2021 – 2025 xây dựng trên 520km đường giao thông nội đồng, kinh phí ước tính là 350.404.000.000 đồng.

Về đề án xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2016 – 2025, ở giai đoạn 2016 – 2020 sẽ xây dựng 595 nhà văn hóa, kinh phí ước tính là 285.845.000.000 đồng; giai đoạn 2021 – 2025 xây dựng 537 nhà văn hóa, kinh phí ước tính là 260.666.000.000 đồng.

Ông Phạm Minh Huấn - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thăm và làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng. Ảnh báo Tuyên Quang

Trên cơ sở ba đề án trên, ngày 30/12/2016 ông Nguyễn Đình Quang đã ký Quyết định số 455/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn liền với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh năm 2017. Theo đó, tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ là 194.540.000.000 đồng, trong đó bê tông hóa đường giao thông nội đồng là 26.304.000.000 đồng, kiên cố hóa kênh mương là 128.036.000.000 đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên là 40.200.000.000 đồng.

Năm tiếp theo, ông Phạm Minh Huấn – Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 26/1/2018 phê duyệt kế hoạch hỗ trợ cho ba đề án năm 2018, theo đó tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ là 264.218.000.000 đồng, trong đó bê tông hóa kênh mương là 191.123.000.000 đồng, bê tông hóa đường giao thông nội đồng 30.255.000.000 đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên là 42.840.000.000.000 đồng.

Và, mới đây nhất, vẫn là ông Nguyễn Đình Quang đã ký Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 phê duyệt kế hoạch hỗ trợ cho ba đề án năm 2019, theo đó tổng kinh phí nhà nước hỗ trợ là 245.467.000.000 đồng, trong đó bê tông hóa kênh mương là 193.237.000.000 đồng, bê tông hóa đường giao thông nội đồng 33.230.000.000 đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên là 19.000.000.000 đồng.

Tư duy làm mương ở Tuyên Quang. Ảnh Tạp chí Văn hiến

Như đã nêu, từ ba đề án, hàng năm tỉnh Tuyên Quang giao các sở như Sở Xây dựng, Sở NN&PTNN làm bên mời thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, kết quả đấu thầu đã cho thấy Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng gần như “ôm trọn” các gói thầu thuộc các đề án nêu trên, cụ thể:

Ngày 23/3/2018, Sở Xây dựng có Quyết định số 30/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu “Mua sắm cấu kiện cột bê tông, vì kèo thép, xà gồ thép, tôn lợp, cửa đi, cửa sổ và chi phí vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình hoặc địa điểm thi công gần nhất ô tô vận chuyển đến được để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2018”. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng trúng thầu với giá là 38.610.997.000 đồng (giá gói thầu là 38.602.266.000 đồng);

Mới đây, ngày 17/4/2019 Sở Xây dựng có Quyết định số 52/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: “Mua sắm cấu kiện cột bê tông, vì kèo thép, xà gồ thép, tôn lợp, cửa đi, cửa sổ và chi phí vận chuyển, bốc xếp đến chân công trình hoặc địa điểm thi công gần nhất ô tô vận chuyển đến được để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2019”. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng trúng thầu với giá là 16.797.966.000 đồng (giá gói thầu là 16.798.440.000 đồng).

Còn tại các gói thầu tại Sở NN&PTNN, ngày 22/11/2016 Sở này đã có Quyết định số 666/QĐ-SNN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh Tuyên Quang năm 2016”. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng trúng thầu với mức giá là 30.850.000.000 đồng (giá gói thầu là 30.867.356.000 đồng);

Tiếp đến, ngày 12/4/2017, Sở này có Quyết định số 152/QĐ-SNN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số “Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh Tuyên Quang năm 2017 thuộc các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình”. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng trúng thầu với giá 70.158.753.000 đồng (giá gói thầu là 70.173.722.000 đồng);

Cũng trong ngày 12/4/2017 Sở này có Quyết định số 153/QĐ-SNN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh Tuyên Quang năm 2017 thuộc các huyện Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang”. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng trúng thầu với giá là 57.842.687.000 đồng (giá gói thầu là 57.856.344.000 đồng);

Một trong những quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Đến năm 2018, ngày 19/3/2018, Sở này có Quyết định số 97/QĐ-SNN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh năm 2018, tại các huyện: Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình”. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng tiếp tục trúng thầu với giá là 91.357.363.000 đồng (giá gói thầu là 91.375.600.800 đồng);

Cùng ngày, Sở này có Quyết định số 98/QĐ-SNN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh năm 2018, tại các huyện: Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang”. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng trúng thầu với giá 99.707.185.000 đồng (giá gói thầu là 99.727.248.500 đồng);

Mới đây nhất, ngày 11/3/2019 Sở NN&PTNT có Quyết định số 115/QĐ-SNN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh năm 2019, tại các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Lâm Bình”. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng trúng thầu với giá 95.516.195.000 đồng (giá gói thầu là 95.536.799.000 đồng);

Cùng ngày, Sở NN&PTNN có Quyết định số 116/QĐ-SNN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm cấu kiện kênh bê tông thành mỏng mặt cắt Parabol cốt sợi thép phân tán mác 500 để thực hiện kế hoạch kiên cố hóa kênh mương của tỉnh năm 2019, tại các huyện Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang”. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng trúng thầu với giá là 97.672.808.000 đồng (giá gói thầu là 97.699.624.000 đồng).

Với các gói thầu trên, những doanh nghiệp nào “làm nền” cho Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng tham gia đấu thầu? Việc lựa chọn nhà thầu có gì bất thường? Giá các gói thầu đưa ra có sát với thực tế và hồ sơ mời thầu có gì đáng chú ý? - những nội dung này sẽ được đề cập ở bài sau. Còn trước hết có thể thấy, sản phẩm của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng làm ra đến đâu gần như được nhà nước mua đến đó thông qua hình thức đấu thầu!

(còn nữa...)

HUÊ MINH - HOÀNG TUYẾT

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu