00:59 ngày 26/02/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

21:27 07/01/2021

(THPL) - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính sẽ phải rà soát, xác định các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC qua đó lập danh mục các TTHC dự kiến sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

Bộ Tài chính cho biết, Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng các đơn vị đối với công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC, cơ quan này vừa ban hành quyết định về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.

Quyết định nêu rõ công tác kiểm soát TTHC là việc làm thường xuyên của các đơn vị, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đơn giản hóa TTHC và giảm gánh nặng hành chính cho người dân và tổ chức.

Ảnh minh hoạ

Để thực hiện các yêu cầu này, Bộ Tài chính đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2021 như: Công tác kiểm soát việc ban hành thủ tục hành chính; Công bố, công khai thủ tục hành chính; Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế Một cửa tại Bộ Tài chính; Phối hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích…

Theo Bộ Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra thực hiện TTHC tại các đơn vị; tổng hợp báo cáo Bộ kết quả thực hiện; tổ chức rà soát độc lập một số nhóm TTHC để đưa ra kiến nghị nhằm đơn giản hóa TTHC.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính sẽ phải rà soát, xác định các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC qua đó lập danh mục các TTHC dự kiến sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015; Thực hiện nghiêm công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, công tác đánh giá tác động TTHC…

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu